Недвижими имоти


Недвижими имоти
Земя и сграда със застроена площ от 417 кв.м. по скица
Офис Търговище
Таен търг
09.06.2017

Недвижими имоти
Земя и сграда със застроена площ от 629 кв.м.
Офис Търговище
Таен търг
09.06.2017

Недвижими имоти
Сграда със застроена площ от 366 кв.м.
Офис Търговище
Таен търг
09.06.2017

Недвижими имоти
Земя и сграда със застроена площ от 426 кв.м.
Офис Търговище
Таен търг
09.06.2017

Недвижими имоти
Поземлен имот – нива с площ 4.450 дка.
ТД София
Таен търг
21.06.2017

Недвижими имоти
Поземлен имот – ЛОЗЕ с площ от 1.863 дка
ТД София
Таен търг
21.06.2017

Недвижими имоти
Група вещи- земя и сграда
ТД София
Таен търг
14.07.2017

Недвижими имоти
Дворно място с площ от 930 кв.м.
ТД Бургас
Явен търг
23.06.2017

Недвижими имоти
Поземлен имот - с.Българево община Каварна
ТД София
Таен търг
07.06.2017

Недвижими имоти
Поземлен имот и сгради гр.Габрово
СДО София
Таен търг
16.06.2017

< Предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следваща >