Недвижими имоти


Недвижими имоти
ПИ с площ 96,726 % и.ч. от 3786 кв.м. в гр. Банско
ТД Варна
Таен търг
14.03.2017

Недвижими имоти
Група вещи- земя и сграда
ТД София
Таен търг
10.03.2017

Апартамент
Апартамент с площ от 105 кв.м - София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново"
ТД София
Таен търг
23.03.2017

Недвижими имоти
Група вещи- земя и сграда
ТД София
Таен търг
10.03.2017

Недвижими имоти
Самостоятелен обект - Стопански блок - гр.Созопол
ТД София
Таен търг
24.03.2017

Недвижими имоти
АПАРТАМЕНТ
ТД Велико Търново
Таен търг
10.05.2017

Недвижими имоти
Самостоятелен обект - СПА Център - гр.Созопол
ТД София
Таен търг
24.03.2017

Недвижими имоти
Търговски обект - Ресторант-гр.Созопол
ТД София
Таен търг
24.03.2017

Недвижими имоти
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
ТД Велико Търново
Таен търг
10.03.2017

Недвижими имоти
Търговски обект /магазин /
ТД София
Таен търг
10.03.2017

< Предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следваща >