Апартамент


Апартамент
Апартамент- площ 73.23 кв.м.
ТД София
Таен търг
02.05.2017

Апартамент
Апартамент - площ 39.68 кв.м.
ТД София
Таен търг
02.05.2017

Апартамент
Апартамент - площ 58.03 кв.м.
ТД София
Таен търг
02.05.2017

Апартамент
Апартамент- площ 73.23 кв.м.
ТД София
Таен търг
02.05.2017

Апартамент
Апартамент- площ 73.23 кв.м.
ТД София
Таен търг
02.05.2017

Апартамент
Апартамент - площ 39.68 кв.м.
ТД София
Таен търг
02.05.2017

Апартамент
Самостоятелен обект в сграда с ид.56722.661.131.11.1, с адрес гр. Плевен , ул. "Г. Кочев"№1, вх.Б,ет.1, ап.1, разположен в сграда №11, която се намира в поземлен имот 56722.661.131 с предназначение жилище, апартамент, брой нива:1, площ 41, 84, заедно с прилежащите му избено помещение №1-8,05 кв.м., таванско помещение №1 - 11,57 кв.м.
ТД Велико Търново
Таен търг
15.05.2017

Апартамент
1/2 идеална част от недвижим имот – апартамент № 43, със застроена площ от 92.99 кв.м. в гр. Варна
ТД Варна
Явен търг
19.05.2017

Апартамент
1/2 идеална част от недвижим имот – апартамент № 42, със застроена площ от 59.65 кв.м в гр. Варна
ТД Варна
Явен търг
19.05.2017

Апартамент
1/2 идеална част от недвижим имот - апартамент №38,със застроена площ 33.60 кв.м. в гр. Варна
ТД Варна
Явен търг
19.05.2017

< Предишна | 1 | 2 | Следваща >