Къща


Къща
? ид.ч. от УПИ I-255 в кв.50 по плана на с. Ясен с площ 980 кв.м. заедно с построените в него две паянтови сгради и една жилищна
ТД Велико Търново
Таен търг
16.05.2017

Къща
Поземлен имот с идентификатор 80501.808.144 с площ 933 кв.м., Сгради поподащи върху имота-сграда 80501.808.144.1, застроена площ 120 кв.м., бр. етажи 3
ТД Велико Търново
Таен търг
17.05.2017

Къща
Дворно място от 570 кв.м., съставляващо парцел І-724 в кв.255 по рег. план на гр. Горна Оряховица, адрес ул. "Цар Освободител" № 82, заедно с построените в него жилищна сграда и други постройки
ТД Велико Търново
Таен търг
15.05.2017

< Предишна | 1 | Следваща >