Къща


Къща
Дворно място от 570 кв.м., съставляващо парцел І-724 в кв.255 по рег. план на гр. Горна Оряховица, адрес ул. "Цар Освободител" № 82, заедно с построените в него жилищна сграда и други постройки
ТД Велико Търново
Таен търг
24.01.2017

< Предишна | 1 | Следваща >