Парцел


Парцел
Поземлен имот с №150006, в землището на село Брегаре,общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 06210, с начин на трайно ползване: стопански двор, площ по скица 2,000 дка, находящ се в местността „Стопански двор”
ТД Велико Търново
Таен търг
15.05.2017

< Предишна | 1 | Следваща >