Земеделска земя


Земеделска земя
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ нива с номер 300520 /триста хиляди петстотин и двадесет/ в землището на село Гайтанци, ЕКАТТЕ 14369 обл. Видин
ТД Велико Търново
Таен търг
10.03.2017

Земеделска земя
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 676 кв. м.
ТД София
Таен търг
02.03.2017

Земеделска земя
Земеделска земя - нива - 6.000 дка
ТД София
Таен търг
24.02.2017

Земеделска земя
Земеделска земя - нива - 3.000 дка- 5 категория
ТД София
Таен търг
24.02.2017

Земеделска земя
Овощна градина - 3.163 дка
ТД София
Таен търг
24.02.2017

Земеделска земя
Земеделска земя - нива - 7.470 дка
ТД София
Таен търг
24.02.2017

Земеделска земя
Земеделска земя - нива - 3.000 дка
ТД София
Таен търг
24.02.2017

Земеделска земя
Земеделска земя - нива - 3.000 дка -3 категория
ТД София
Таен търг
24.02.2017

Земеделска земя
Земеделска земя - нива - 3.000 дка
ТД София
Таен търг
24.02.2017

Земеделска земя
Земеделска земя - нива - 3.650 дка
ТД София
Таен търг
24.02.2017

< Предишна | 1 | 2 | Следваща >