Земеделска земя


Земеделска земя
Поземлен имот НИВА, площ 3.097 дка, с. Оризари, обл. Пловдив
ТД Пловдив
Таен търг
07.06.2017

Земеделска земя
Земеделска земя, представляваща нива с площ от 6.231 дка
ТД София
Таен търг
06.06.2017

Земеделска земя
Земеделска земя, представляваща НИВА с площ 3.364 дка
ТД София
Таен търг
06.06.2017

Земеделска земя
Земеделска земя, представляваща НИВА с площ от 15.350 дка
ТД София
Таен търг
06.06.2017

Земеделска земя
НИВА, с площ 15.137 дка, общ. Гълъбово
Офис Стара Загора
Таен търг
02.06.2017

Земеделска земя
НИВА, с площ 12.406 дка, общ. Гълъбово
Офис Стара Загора
Таен търг
02.06.2017

Земеделска земя
НИВА, с площ 5.000 дка, общ. Гълъбово
Офис Стара Загора
Таен търг
02.06.2017

Земеделска земя
НИВА, с площ 3.522 дка, общ. Гълъбово
Офис Стара Загора
Таен търг
02.06.2017

Земеделска земя
НИВА, с площ 3.447 дка, общ. Гълъбово
Офис Стара Загора
Таен търг
02.06.2017

< Предишна | 1 | Следваща >