Земеделска земя


Земеделска земя
50,2376% и.ч. от нива с площ 5,997 дка в с. Равда
Офис Русе
Таен търг
08.02.2017

Земеделска земя
70% и.ч. от нива с площ 14202 дка в с. Равда
Офис Русе
Таен търг
08.02.2017

Земеделска земя
1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
24.01.2017

Земеделска земя
1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
24.01.2017

Земеделска земя
1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
24.01.2017

Земеделска земя
1/12 /една дванадесета/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
24.01.2017

Земеделска земя
1/4 /една четвърт/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
24.01.2017

Земеделска земя
1/2 /една втора/ идеална част от НИВА
ТД София
Таен търг
24.01.2017

< Предишна | 1 | Следваща >