Машини и съоръжения


Машини и съоръжения
Плетачна машина
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Машини и съоръжения
Плетачна машина
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Машини и съоръжения
Плетачна машина
ТД Велико Търново
Таен търг
07.04.2017

Машини и съоръжения
Пресявно - трошачна инсталация
ТД Велико Търново
Таен търг
10.04.2017

Машини и съоръжения
Трошачна система
ТД Велико Търново
Таен търг
10.04.2017

Машини и съоръжения
Хидравлична линия и гребло за сняг
ТД Велико Търново
Таен търг
10.04.2017

Машини и съоръжения
Специален автомобил - автокран марка „ГОТВАЛД АМК 46”
Офис Смолян
Таен търг
04.04.2017

Машини и съоръжения
Машина/съоръжение АВТОМАТ ЗА ПРИШИВАНЕ НА КОПЧЕТА SIRUBA
Офис Хасково
Таен търг
31.03.2017

Машини и съоръжения
Машина/съоръжение ЮТИЯ SILTER
Офис Хасково
Таен търг
31.03.2017

Машини и съоръжения
Машина/съоръжение ДВУИГЛОВА ПРАВА МАШИНА SIRUBA
Офис Хасково
Таен търг
31.03.2017

< Предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Следваща >