Самостоятелен обект в сграда АТЕЛИЕ 407 с РЗП 43.32 кв.м.

№С160024-111-0001381/20.12.2016


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Стара Загора
Категория
Недвижими имоти
Описание
състоящо се от: кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, ведно с 0.799% ид.ч. от общите части на сградата и съответен процент идеални части от правото на строеж върху описания по горе имот
Местонахождение
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, жилищен блок Грамада 2, сграда №1
Място на оглед
гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, жилищен блок Грамада 2, сграда №1
Водещ на продажбата
Милена Цонева
Телефон за контакт
042/ 692 164
Прикачени Файлове
Начална цена:
34753 лв.
Депозит:
6950.6 лв.
Дати за оглед:
От: 11.01.2017  До: 20.01.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 11.01.2017  До: 20.01.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
20.01.2017
Дата на провеждане на търга:
27.01.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С160024-111-0001381/20.12.2016

 

Подписаната Милена Цонева, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Стара Загора, съобщавам, че по изпълнително дело № 24130001250/2013 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Стара Загора ул. Кенали №1 на 27.01.2017г. от 11.30 на следните вещи:

 

ВЕЩ №1 Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда, ателие №403, ет.4, РЗП 43.32 кв.м., състоящо се от: кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, ведно с 0.799% ид.ч. от общите части на сградата и съответен процент идеални части от правото на строеж върху описания по горе имот .Находящ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, жилищен блок "Грамада 2",сграда №1. Идентификатор на самостоятелния обект: 51500.506.341.1.403.

Обща първоначална цена 34 753 лева. /тридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три лева/.

 

ВЕЩ №2 Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда, ателие № 404, ет.4, РЗП 43.32 кв.м., състоящо се от: кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, ведно с 0.799% ид.ч. от общите части на сградата и съответен процент идеални части от правото на строеж върху описания по горе имот .Находящ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, жилищен блок "Грамада 2",сграда № 1. Идентификатор на самостоятелния обект: 51500.506.341.1.404.

Обща първоначална цена  34 753 лева. / тридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три лева/.

 

ВЕЩ №3 Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда, ателие № 405, ет.4, РЗП 43.32 кв.м., състоящо се от: кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, ведно с 0.799% ид.ч. от общите части на сградата и съответен процент идеални части от правото на строеж върху описания по горе имот .Находящ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, жилищен блок "Грамада 2",сграда № 1. Идентификатор на самостоятелния обект: 51500.506.341.1.405.

Обща първоначална цена 34 753 лева. /тридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три лева/.

 

ВЕЩ №4 Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда, ателие №406, ет.4, РЗП 43.32 кв.м., състоящо се от: кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, ведно с 0.799% ид.ч. от общите части на сградата и съответен процент идеални части от правото на строеж върху описания по горе имот .Находящ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, жилищен блок "Грамада 2",сграда №1. Идентификатор на самостоятелния обект: 51500.506.341.1.406.

Обща първоначална цена 34 753 лева. /тридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три лева/.

 

ВЕЩ №5 Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда, ателие № 407, ет.4, РЗП 43.32 кв.м., състоящо се от: кухня, дневна, коридор, сервизно помещение и тераса, ведно  с 0.799% ид.ч. от общите части на сградата и съответен процент идеални части от правото на строеж върху описания по горе имот .Находящ се в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, жилищен блок "Грамада 2",сграда № 1. Идентификатор на самостоятелния обект: 51500.506.341.1.407.

Обща първоначална цена 34 753 лева. /тридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три лева/.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 11.01.2017г. до 20.01.2017г., от 10.00ч. до 16.00ч., на адреса по местонахождение на имотите: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, жилищен блок "Грамада 2", сграда № 1.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1, всеки присъствен ден от 11.01.2017г. до 20.01.2017г. от 9.00ч. до 17.00ч., както и по пощата с пощенско клеймо до 20.01.2017г. включително.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 27.01.2017г. от 11.30часа, в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ул. „Кенали” № 1.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път  и следва да постъпи до 20.01.2017г. по банкова сметка в ТБ „Инвестбанк” АД,  IBAN: BG 24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ул. Кенали № 1 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: телефон 042/692 164

Ел. адрес: m.tsoneva@ro24.nra.bg