Товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ЛТ 35

№С160026-111-0001396/30.12.2016


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Хасково
Категория
Товарен автомобил
Описание
Моторно превозно средство - Товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ЛТ 35, рег.№ X2928AP, рама № WV1ZZZ2DZXH031734, двигател № AHD061273, година на производство 1999г., мощност 75kw, 1 брой;
Местонахождение
гр. Хасково, бул. Съединение №62
Място на оглед
гр. Хасково, бул. Съединение №62 след предварително уточнение с публичния изпълнител
Водещ на продажбата
Злати Милев
Телефон за контакт
038/ 609 104
Прикачени Файлове
Начална цена:
2000 лв.
Депозит:
400 лв.
Дати за оглед:
От: 18.01.2017  До: 27.01.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 18.01.2017  До: 27.01.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
27.01.2017
Дата на провеждане на търга:
06.02.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С160026-111-0001396/30.12.2016

 

Подписаният Злати Георгиев Милев, публичен изпълнител при Териториална дирекция  Пловдив, Офис гр. Хасково, съобщавам, че по изпълнително дело № 26140001755/2014 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Хасково, бул. „България” № 152, ет. 8, стая 804 на 06.02.2017г., от 10.00ч. на следните движими вещи МПС та:

 

Група №1 Моторно превозно средство - лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел КАРАВЕЛ, рег.№ X3740AM, рама № WV2ZZZ25ZLH039131, година на производство 1989г., мощност 51kw, 1 брой;

С начална тръжна цена – 500.00 лв.

 

Група №2 Моторно превозно средство - Товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ЛТ 35, рег.№ X2928AP, рама № WV1ZZZ2DZXH031734, двигател № AHD061273, година на производство 1999г., мощност 75kw, 1 брой;

С начална тръжна цена – 2 000.00 лв.

 

Група №3 Моторно превозно средство - Автобус марка PEUGEOT, модел БОКСЕР, рег.№ X9183AX, рама № VF3ZCRMNC17207320, двигател № 10DZ074022524, година на производство 2003г., мощност 63kw, 1 брой;

С начална тръжна цена – 1 750.00 лв.

 

Огледът на вещта ще се извършва всеки присъствен ден от 18.01.2017г. до 27.01.2017г. на адрес: в гр. Хасково на бул. Съединение“ №62, или след предварително уточнение с публичния изпълнител, провеждащ търга.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Хасково, бул. ”България” №152 ет.8, стая 804 всеки присъствен ден от 18.01.2017г. до 27.01.2017г., от 9.00ч. до 16.30ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 06.02.2017г. от 10.00ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП Пловдив, Офис гр. Хасково, бул.”България” №152 ет.8.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 27.01.2017г. включително, в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, Офис гр. Хасково, бул.”България” №152 ет.8 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон 038/609-104 , 0883 299 155- Злати Милев

Мейл: z.milev@ro26.nra.bg