Товарен автомобил марка MERCEDES модел 1320

№С160026-111-0001398/30.12.2016


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Хасково
Категория
Товарен автомобил
Описание
Моторно превозно средство - Товарен автомобил марка MERCEDES модел 1320, рег.№ Х0311ВТ, рама № WDB67703415205681, година на производство 1995г., мощност 150kw, 1 брой;
Местонахождение
гр. Симеоновград на ул.”Захари Стоянов“ № 8
Място на оглед
гр. Симеоновград на ул.”Захари Стоянов“ № 8, или след предварително уточнение с публичния изпълнител, провеждащ търга
Водещ на продажбата
Злати Милев
Телефон за контакт
038/ 609 104
Прикачени Файлове
Начална цена:
2100 лв.
Депозит:
420 лв.
Дати за оглед:
От: 18.01.2017  До: 27.01.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 18.01.2017  До: 27.01.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
27.01.2017
Дата на провеждане на търга:
08.02.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С160026-111-0001398/30.12.2016

 

Подписаният Злати Георгиев Милев, публичен изпълнител при Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Хасково, съобщавам, че по изпълнително дело № 26150000114/2015г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Хасково, бул. „България” №152, ет. 8, стая 804, на 08.02.2017г., от 10.00ч. на следната движима вещ МПС:

 

Група №1 Моторно превозно средство - Товарен автомобил марка MERCEDES модел 1320, рег.№ Х0311ВТ, рама № WDB67703415205681, година на производство 1995г., мощност 150kw, 1 брой;

При първоначална цена 2 100.00лв. /четири хиляди и двеста лева/

 

Огледът на вещта ще се извършва всеки присъствен ден от 18.01.2017г. до 27.01.2017г. на адрес: в гр. Симеоновград на ул. Захари Стоянов №8, или след предварително уточнение с публичния изпълнител, провеждащ търга.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Хасково, бул. ”България” №152 ет.8, стая 804 всеки присъствен ден от 18.01.2017г. до 27.01.2017г., от 9.00 ч. до 16.30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 27.01.2017г. включително, в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, Офис гр. Хасково, бул.”България” №152 ет.8 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: телефон 038/609-104 , 0883 299 155- Злати Милев

Мейл: z.milev@ro26.nra.bg