Полуремарке Шмитц СКИ 24

№С170027-111-0000442/14.03.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Шумен
Категория
Превозни средства
Описание
Полуремарке Шмитц СКИ 24 с рег. Н 6613 ЕЕ, рама WSK000000001221167, год. на производство 2007г., много добро техническо състояние.
Местонахождение
с. Драгоево, ул. "Стефан Стойчев" № 2
Място на оглед
с. Драгоево, ул. "Стефан Стойчев" № 2
Количество
1
Водещ на продажбата
Мери Хачикян
Телефон за контакт
054/856285
Прикачени Файлове
Начална цена:
165344 лв.
Депозит:
33068.8 лв.
Дати за оглед:
От: 10.04.2017  До: 18.04.2017
Часове за оглед:
от 9.00 ч. до 17.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 10.04.2017  До: 18.04.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
18.04.2017
Дата на провеждане на търга:
25.04.2017

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С  ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх. № С170027-111-0000442/14.03.2017

Подписаната Мери Хачикян, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Шумен, съобщавам, че по изпълнително дело № 27100000314/2010г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Офис Варна гр.Шумен, пл. Освобождение № 2,  на 25.04.2017г., от 11.00 ч. на следните движими вещи:

1. Влекач Мерцедес АКСОР 1840 ЛС с рег. № Н 3765 ВВ, год. на производство 2007г. двигател 45793700106574, рама WDF9440321B957720, цвят син, много добро техническо състояние

при първоначална цена 64 648.00лв./шестдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и осем  лева и нула стотинки /   с включен ДДС

2. Полуремарке  Шмитц СКИ 24 с рег. Н 6613 ЕЕ, рама WSK000000001221167, год. на производство 2007г., много добро техническо състояние

при първоначална цена 165 344,00 лв./сто шестдесет и пет хиляди триста четиридесет и четири лева и нула стотинки/ с включен ДДС

3. Челен товарач ДРЕССТА 534 С, с рег. № Н 03449, рама  №265000Р082343, двигател № 21683444, год. на производство 2007г,, много добро техническо състояние

при първоначална цена от 91 328.00лв. /деветдесет и една хиляди триста двадесет и осем лева и нула стотинки/с включен ДДС

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 10.04.2017г. до 18.04.2017г., от 9.00 ч. до 17.00 ч., на адрес: с. Драгоево, ул. Стефан Стойчев 2

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД Варна Офис гр. Шумен всеки присъствен ден от 10.04.2017г. до 18.04.2017г., от 9.00 ч. до 17.30ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 25.04.2017г. от 11.00 ч., в сградата на ТД Варна Офис гр. Шумен, пл. Освобождение №2

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 18.04.2017г. в ТБ “Инвестбанк”, IBAN: BG39 IORT 73773300365003, BIC:IORTBGSF

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД Варна Офис гр.   Шумен, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg 

 

За контакти: телефон 054/856285