Струг автоматичен

№С170016-111-0000466/16.03.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Струг автоматичен 1 Е – 140, инв. № 343, 1 брой
Местонахождение
гр. Стамболийски, ул. Търговска №2
Място на оглед
гр. Стамболийски, ул. Търговска №2
Водещ на продажбата
Теодора Андреева
Телефон за контакт
032/ 935 177
Прикачени Файлове
Начална цена:
1000 лв.
Депозит:
200 лв.
Дати за оглед:
От: 22.03.2017  До: 28.03.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 22.03.2017  До: 28.03.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
28.03.2017
Дата на провеждане на търга:
03.04.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170016-111-0000466/16.03.2017

 

Подписаната Теодора Андонова Андреева, публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16070009666/2007 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата Дирекция „Събиране”, ТД на НАП гр. Пловдив, ул. Скопие №106, на 03.04.2017г., от 14,00 ч. на следните движими вещи:

 

Група №1 Нож отрезен – гилотина, инв. № 284, 1 брой

При първоначална цена 4 000,00 лв. (четири хиляди лева)

 

Група №2 Струг автоматичен координатор М 2431 / Сф 10, инв. № 291, 1 брой

При първоначална цена 3 000,00 лв. (три хиляди лева)

 

Група №3 Струг автоматичен 1 Е – 140, инв. № 343, 1 брой

При първоначална цена 1 000,00 лв. (хиляда лева)

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 22.03.2017г. до 28.03.2017г., от 10,00ч. до 16,00ч., на адрес: гр. Стамболийски, ул. Търговска №2.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив, ул. Скопие №106 всеки присъствен ден от 22.03.2017г. до 28.03.2017г., от 9,00ч. до 17,30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 28.03.2017г. по банкова сметка с IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Пловдив и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: 032/935 177 – Теодора Андреева

Ел. адрес – t.andreeva@ro16.nra.bg