Лек Автомобил - SSANG YONG модел REXTON RJ

№С170022-111-0000403/07.03.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Лек автомобил
Описание
SSANG YONG, модел REXTON RJ, рег.№СО6946АР, дв.№, № рама KPTGOВ1FS5P179272, година на първа регистрация-2005г. в добро външно състояние и в движение
Местонахождение
гр. Ботевград, ул. „Индустриална” №1
Място на оглед
гр. Ботевград, ул. „Индустриална” №1
Количество
1
Водещ на продажбата
Николай Колев
Телефон за контакт
02/9859 5340
Прикачени Файлове
Начална цена:
10000 лв.
Депозит:
2000 лв.
Дати за оглед:
От: 20.03.2017  До: 24.03.2017
Часове за оглед:
10.00-16.30
Срок за подаване на предложения:
От: 20.03.2017  До: 24.03.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
24.03.2017
Дата на провеждане на търга:
31.03.2017

Съобщение за продажба


                                                                                                               СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

 

                                                                                                                                 Изх. № С170022-111-0000403/07.03.2017 г.

 

 

             Подписаният Николай Вълков Колев, главен публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, съобщавам, че по изпълнително дело № 22140006978/2014 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” №2, на 31.03.2017 г., от 13.30 ч. на следните движими вещи:

 

а/ моторно превозно средство - марка Мерцедес, модел Атего, рег.№СО9025АР, дв.№90691500315131, № рама WDВ9702571К833641, година на първа регистрация-2003г., в  добро външно състояние и в движение при първоначална цена 16000.00 лв. /шестнадесет хиляди лева/.

б/ моторно превозно средство - марка Ман, модел 8.163, рег.№СО5978АР, дв.№0589564536Р371, рама WМАL20ZZZ1Y069532, година на първа регистрация-2000г. в  добро външно състояние и в движение при първоначална цена 7500.00 лв. /седем хиляди и петстотин лева/.

в/ моторно превозно средство - марка SSANG YONG, модел REXTON RJ, рег.№СО6637АР, дв.№66592512511222, № рама KРТG0В1FS5Р172133, година на първа регистрация-2005г. в  добро външно състояние и в движение при първоначална цена 9500.00 лв. /девет хиляди и петстотин лева/.

г/ моторно превозно средство - марка SSANG YONG, модел REXTON RJ, рег.№СО6946АР, дв.№, № рама KPTGOВ1FS5P179272, година на първа регистрация-2005г. в  добро външно състояние и в движение при първоначална цена 10000.00 лв. /десет хиляди лева/

д/ моторно превозно средство - марка Форд, модел Транзит ФТ430, рег.№СО6683АР, дв.№5С86173, № рама WF0АХХТТFА5С86173, година на първа регистрация-2006г. в  добро външно състояние и в движение при първоначална цена 13200.00 лв. /тринадесет хиляди и двеста лева/

                                                                                                                                                                                                                     

                   

Огледът на движимите вещи ще се извършва всеки присъствен ден от 20.03.2017 г. до 24.03.2017 г., от 10.00 ч. до 16.30 ч., на адрес: гр. Ботевград, ул. „Индустриална” №1.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция  на НАП  София, ул. „Триадица” № 2, ет.6, стая 9  всеки присъствен ден от 20.03.2017 г. до 24.03.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. , както и по пощата с пощенско клеймо до  24.03.2017 г. включително.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 31.03.2017 г. от 13.30 ч., в сградата на Териториалната дирекция на НАП  гр.София , ул. „Триадица” № 2, ет.6   Търгова зала.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и трябва да е постъпил до 24.03.2017 г. /включително/, в ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД - IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCR BGSF.

 

Доплащането на окончателната цена на вещите от обявения за купувач участник в търга се извършва по безкасов начин в ТБ „СИ БАНК” АД - IBAN: BG 28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BG SF.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София,  ул. „Триадица” № 2  и  на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

За контакти: телефон 02 / 9859 5340