Лек автомобил Крайслер Вояджер

№С170016-111-0000470/17.03.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Лек автомобил
Описание
в добро техническо състояние, в движение
Местонахождение
гр. Пловдив, бул. Марица 97 А
Място на оглед
гр. Пловдив, бул. Марица 97 А
Водещ на продажбата
Светлана Вътева
Телефон за контакт
032/ 935 121
Прикачени Файлове
Начална цена:
1800 лв.
Депозит:
360 лв.
Дати за оглед:
От: 24.03.2017  До: 30.03.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 24.03.2017  До: 30.03.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
30.03.2017
Дата на провеждане на търга:
05.04.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. №. С170016-111-0000470/17.03.2017

 

Подписаната Светлана Вътева, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Пловдив съобщавам, че по изпълнително дело №: 16140007959/2014г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на  чл. 251 - чл. 254 от ДОПК /стария ред, § 54 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сила от 01.01.2016 г. „Неприключените към датата на влизането в сила на този закон производства по чл. 235, чл. 236 и по глава двадесет и шеста се довършват по досегашния ред“/, на адрес гр. Пловдив, ул. Скопие №106, Дирекция „Събиране“, на 05.04.2017г., от 15:30ч. за следните вещи/ групи от вещи:

 

Група №1 Лек автомобил Крайслер Вояджер

Първоначална цена 1 800,00 лева /хиляда и осемстотин лева/

Група №2 Лек автомобил Тойота Корола

Първоначална цена 3 300,00 лева /три хиляди  и триста лева/

Група №3 Лек автомобил Хонда Легенд

Първоначална цена 3 480,00 лева /три хиляди четиристотин и осемдесет лева/

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 24.03.2017г. до 30.03.2017г., от 9,30ч. до 17,00ч., на адреса по местонахождение на вещите бул. Марица №97А, в складова база.

Предложенията за участие в търга се подават на адрес. гр. Пловдив, ул. Скопие №106, Дирекция „ Събиране“, всеки присъствен ден от 24.03.2017г. до 30.03.2017г., от 9:30ч. до 17:00ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 30.03.2017г., по банкова сметка в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив офис Пловдив, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg.

 

За контакти: телефон 032/935-121 – Св. Вътева

Eл. адрес: s.vateva@ro16.nra.bg

тел. 0894352114 - МОЛ