Лек автомобил Хонда Легенд

№С170016-111-0000470/17.03.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Лек автомобил
Описание
без акумулатор, счупен преден десен фар, седалката на шофьора скъсана
Местонахождение
гр. Пловдив, бул. Марица 97 А
Място на оглед
гр. Пловдив, бул. Марица 97 А
Водещ на продажбата
Светлана Вътева
Телефон за контакт
032/ 935 121
Прикачени Файлове
Начална цена:
3480 лв.
Депозит:
696 лв.
Дати за оглед:
От: 24.03.2017  До: 30.03.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 24.03.2017  До: 30.03.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
30.03.2017
Дата на провеждане на търга:
05.04.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. №. С170016-111-0000470/17.03.2017

 

Подписаната Светлана Вътева, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Пловдив съобщавам, че по изпълнително дело №: 16140007959/2014г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на  чл. 251 - чл. 254 от ДОПК /стария ред, § 54 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сила от 01.01.2016 г. „Неприключените към датата на влизането в сила на този закон производства по чл. 235, чл. 236 и по глава двадесет и шеста се довършват по досегашния ред“/, на адрес гр. Пловдив, ул. Скопие №106, Дирекция „Събиране“, на 05.04.2017г., от 15:30ч. за следните вещи/ групи от вещи:

 

Група №1 Лек автомобил Крайслер Вояджер

Първоначална цена 1 800,00 лева /хиляда и осемстотин лева/

Група №2 Лек автомобил Тойота Корола

Първоначална цена 3 300,00 лева /три хиляди и триста лева/

Група №3 Лек автомобил Хонда Легенд

Първоначална цена 3 480,00 лева /три хиляди четиристотин и осемдесет лева/

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 24.03.2017г. до 30.03.2017г., от 9,30ч. до 17,00ч., на адреса по местонахождение на вещите бул. Марица №97А, в складова база.

Предложенията за участие в търга се подават на адрес. гр. Пловдив, ул. Скопие №106, Дирекция „ Събиране“, всеки присъствен ден от 24.03.2017г. до 30.03.2017г., от 9:30ч. до 17:00ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 30.03.2017г., по банкова сметка в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив офис Пловдив, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg.

 

За контакти: телефон 032/935-121 – Св. Вътева

Eл. адрес: s.vateva@ro16.nra.bg

тел. 0894352114 - МОЛ