Товарно полуремарке марка SCHMITZ, модел СО 1, рег.№ E2652EA

№С170001-111-0000639 / 05.04.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Превозни средства
Описание
Цвят бял, рама № WSMS6980000467246, година на производство 1999 г.
Местонахождение
гр. Разлог, ул. Христо Ботев № 79 / в базата на Балканстрой АД /
Място на оглед
гр. Разлог, ул. Христо Ботев № 79 / в базата на Балканстрой АД /
Количество
1
Водещ на продажбата
ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ДАСКАЛОВА
Телефон за контакт
073 / 867 902
Прикачени Файлове
Начална цена:
3750 лв.
Депозит:
750 лв.
Дати за оглед:
От: 24.04.2017  До: 28.04.2017
Часове за оглед:
10.00-16.00ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 24.04.2017  До: 28.04.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
28.04.2017
Дата на провеждане на търга:
04.05.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

  Изх.№ С170001-111-0000639 / 05.04.2017 г.

 

 

       Подписаният ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ДАСКАЛОВА, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция София Офис Благоевград, съобщавам, че по изпълнително дело № 1140001496 / 2014 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, Офис Благоевград, ул. Гьорче Петров № 2, на 04.05.2017 г., от 10.30 ч. на следните пътни превозни средства:

 

      1. Товарен автомобил марка MAN, модел 19,463, рег.№ E4360AT, цвят бял, рама № WMAT321L46M268611, двигател № 39890440182, година на производство 1999 г., мощност 338 kw. – не е в движение.    

    При първоначална цена 8 325, 00 лв. /осем хиляди триста двадесет и пет лева /.

 

     2. Товарно полуремарке марка SCHMITZ, модел СО 1, рег.№ E2652EA, цвят бял, рама № WSMS6980000467246, година на производство 1999 г.

   При първоначална цена 3 750, 00 лв. /три хиляди седемстотин и петдесет лева /.

 

      Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. Гьорче Петров № 2, ет. 1, ст. 106 всеки присъствен ден от 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч., както и по пощата.

      Огледът на пътните превозни средства  ще се извършва всеки присъствен ден от 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г., от 10,00 ч. до 16,00 ч., на адрес в гр. Разлог, ул. Христо Ботев № 79 / базата на Балканстрой Разлог и Техноууд/.

 

      Разглеждането на предложенията ще се извърши на 04.05.2017 г. от 10, 30 ч., в сградата на Териториална дирекция София Офис Благоевград, ул. Гьорче Петров № 2, ет.1 ст.102.

      Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 28.04.2017 г., по банкова сметка с IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13 BIC UNCRBGSF в ТБ „Уникредит Булбанк” АД.

      Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   София офис Благоевград, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg  

 

За контакти: телефон 073 / 867 902, мейл: p.daskalova@ro01.nra.bg