Съоръжение - Водна кула в гр. Пловдив

№С170016-111-0000543/24.03.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Машини и съоръжения
Описание
масивна, бетонова кула с диаметър 7м. и височина около 20м.; тухлена кула с височина около 7,20м.; за съхранение на вода, необходима за производствения процес при обработката на кожи; Неизползваема
Местонахождение
гр. Пловдив, ул. Владая №3, в района на бившата фабрика за преработка на кожи “Пулпудева”
Място на оглед
гр. Пловдив, ул. Владая №3, в района на бившата фабрика за преработка на кожи “Пулпудева”
Водещ на продажбата
Танчо Пюскюлев
Телефон за контакт
032/ 935 197
Прикачени Файлове
Начална цена:
5040 лв.
Депозит:
1008 лв.
Дати за оглед:
От: 25.04.2017  До: 04.05.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 25.04.2017  До: 04.05.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
04.05.2017
Дата на провеждане на търга:
11.05.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170016-111-0000543/24.03.2017

 

Подписаният Танчо Иванов Пюскюлев, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр.  Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16090010897/2009г. по описа на същата Дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на Дирекция “Събиране”, ТД на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие №106, Блок 2, на 11.05.2017г., от 11.30ч. на следната движима вещ, строително съоръжение:

 

Група №1        Съоръжение Водна кула, с местонахождение гр. Пловдив, ул. Владая № 3, в района на бившата фабрика за преработка на кожи “Пулпудева”, представляващо масивна, бетонова кула с диаметър 7м. и височина около 20м.; тухлена кула с височина около 7,20м. С предназначение – съхранение на вода, необходима за производствения процес при обработката на кожи, към настоящия момент напълно неизползваема по предназначение, металните съоръжения: тръби, помпи и други – липсват. Липсват инсталации – ел. , Вик, вентилационна, противопожарна, телефон, отоплителна. В конструктивно отношение няма нарушения. Застроена площ на обекта: около 39 кв.м., с монолитен фундамен, външни стени – до 20м. бетон и тухлен зид над него около 7,20м.

При първоначална цена 5 040.00 лв. /пет хиляди и четиридесет лева и 0ст./ и депозит 1008.00лв. /хиляда и осем лева и 0ст./

 

Огледът на съоръжението ще се извършва всеки присъствен ден от 25.04.2017г. до 04.05.2017г. вкл. от 10.00ч. до 16.00ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. Владая №3, в района на бившата фабрика за преработка на кожи “Пулпудева”.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на дирекция “Събиране”, Териториална дирекция Пловдив от 25.04.2017 г. до 04.05.2017г. вкл., от 9.00ч. до 16.30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 04.05.2017г. вкл., в ТБ „ИНВЕСТ БАНК” АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие №106, Блок 2, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: телефон 032/935-197 - Т. Пюскюлев

e-mail: t.pyuskyulev@ro16.nra.bg