ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ марка FORD, модел TRANZIT

№С170002-111-0000752/19.04.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Товарен автомобил
Описание
год на производство 1994г
Местонахождение
гр.Бургас ,ул.Индустриална № 94
Място на оглед
гр.Бургас ,ул.Индустриална № 94
Количество
1
Водещ на продажбата
Снежана Цанкова
Телефон за контакт
056/ 878 113; 0883202959
Прикачени Файлове
Начална цена:
1350 лв.
Депозит:
270 лв.
Дати за оглед:
От: 15.05.2017  До: 26.05.2017
Часове за оглед:
09.00-17.30ч.
Краен срок за внасяне на депозита:
06.06.2017
Дата на провеждане на търга:
13.06.2017

Съобщение за продажба


 

Изх № С170002-111-0000752/19.04.2017

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният  СНЕЖАНА ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА , главен публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас, съобщавам, че по изпълнително дело

 № 2150008014/2015г.  по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър” № 5 Б, ет. 13 /търгова зала/, на 13.06.2017 г. от 10.00 часа на следните моторни превозни средства:

 

 

1. МПС: товарен автомобил марка CITROEN, модел BERLINGO, рег.№ A7280KK, рама

№ VF7GCWJYB94030620, двигател № WJY10DXET6044341 год на производство  2003г

 

при първоначална тръжна цена  2 025,00 лв. /две хиляди и двадесет и пет лева/

 

2. МПС: товарен автомобил марка FORD, модел TRANZIT, рег.№ A1318BX, рама №

WF0CXXGBVCRS61088, двигател № 4BAKBA70697 год на производство  1994г

 

при първоначална тръжна цена  1 350,00 лв./хиляда триста и петдесет лева/

 

 

 

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 15.05.2017 г. до 26.05.2017г., от 9.00ч. до 17.30ч., по местонахождение на превозните средства в гр.Бургас ул.Индустриална №94

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър”  №5Б ет.7 всеки присъствен ден от 29.05.2017г. до 06.06.2017г., от 9.00 ч. до 17.30ч.  или по поща   при  условие ,че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по-късна от посочената крайна дата за подаване на предложенията.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 13.06.2017г. от 10.00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.”Цар Петър”  №5Б ет.13 /*търгова зала/.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 06.06.2017г., в ТБ „СИБАНК” АД-клон Бургас; BIC: BUIB BG SF

 IBAN: BG 31 BUIB 7899 3300 6500 03

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Бургас и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 056/ 878 113;  0883202959