Апартаменти на три нива, гаражи и сграда за спортна дейност в гр. Пловдив

№С170016-111-0000767/20.04.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Недвижими имоти
Описание
Апартаменти на три нива с площ от 137,10кв.м, 162,36 кв.м, 136,95кв.м; самостоятелен обект За спортна и развлекателна дейност, на едно ниво с площ 235.29 кв.м; Гаражи: 77,13кв.м. 96,28кв.м
Местонахождение
гр. Пловдив, ул. Парк Отдих и култура № 23
Място на оглед
гр. Пловдив, ул. Парк Отдих и култура № 23
Водещ на продажбата
Бисер Маринов
Телефон за контакт
032/ 935 166
Прикачени Файлове
Начална цена:
1556510 лв.
Депозит:
311302 лв.
Дати за оглед:
От: 26.04.2017  До: 09.05.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 26.04.2017  До: 09.05.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
09.05.2017
Дата на провеждане на търга:
15.05.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170016-111-0000767/20.04.2017

 

Подписаният Бисер Атанасов Маринов, главен публичен изпълнител при Дирекция “Събиране”, ТД на НАП Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16140002783/2014г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл.251 - чл.254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП Пловдив, гр. Пловдив, ул. Скопие №106, бл.2 на 15.05.2017г. от 14:00ч. на следните недвижими имоти:

 

ГРУПА №1:

-           Жилищна сграда, КИД 56784.510.69.7.1, апартамент на три нива с площ 137.10 кв.м., 197.78 кв.м. и 47.85 кв.м., ведно с 21,029% ид.части от общите части на сградата, площ 385.73кв.м, находящ се в гр. Пловдив, ул. Парк Отдих и култура № 23 /Пловдив, бул.Пещерско шосе № 162/, с граници за ниво 1: на същия етаж: 56784.510.69.7.2, Под обекта: няма,, Над обекта: няма, за ниво 2: На същия етаж: 56784.510.69.7.2, ,Под обекта: няма, , Над обекта: няма, за ниво 3: на същия етаж:56784.510.69.7.2, Под обекта: 56784.510.69.7.2, Над обекта: няма, придобит с нотариален акт Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на ползване - чл.16 ал.2 от ТЗ, Акт No 83, том 4, рег. No от дв.вх.рег: 1668, от 30.01.2009г., издаден от АВ-гр. Пловдив

-           Жилищна сграда, КИД 56784.510.69.7.2, апартамент на три нива с площ 162.36 кв.м., 208.68 кв.м., 118.92 кв.м, ведно с 26,920% ид.части от общите части на сградата, площ 487.96кв.м, находящ се в гр. Пловдив, ул.Парк Отдих и Култура № 23 /Пловдив, бул.Пещерско шосе № 162/, с граници за ниво 1: на същия етаж: 56784.510.69.7.3, 56784.510.69.7.1, Под обекта: няма, Над обекта: 56784.510.69.7.3, за ниво 2: На същия етаж: 56784.510.69.7.3, 56784.510.69.7.1, Под обекта: 56784.510.69.7.3, 56784.510.69.7.6, Над обекта: 56784.510.69.7.3, 56784.510.69.7.1, за ниво 3: На същия етаж: 56784.510.69.7.3, 56784.510.69.7.1, Под обекта: 56784.510.69.7.3, Над обекта: няма,придобит с нотариален акт Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на ползване - чл.16 ал.2 от ТЗ, Акт No 83, том 4, рег. No от дв.вх.рег: 1668, от 30.01.2009г., издаден от АВ-гр. Пловдив

-           Жилищна сграда, КИД 56784.510.69.7.3, апартамент на три нива с площ 136.95 кв.м., 198.01 кв.м., 48.07 кв.м, ведно с 21,045% ид.части от общите части на сградата, площ 383.03кв.м, находящ се в гр. Пловдив, ул.Парк Отдих и Култура № 23 /Пловдив, бул. Пещерско шосе № 162/, с граници за ниво 1: На същия етаж: 56784.510.69.7.4, 56784.510.69.7.2 Под обекта: няма, Над обекта: 56784.510.69.7.2, за ниво 2: На същия етаж: 56784.510.69.7.2, Под обекта: 56784.510.69.7.2, Над обекта: 56784.510.69.7.2, за ниво 3: На същия етаж: 56784.510.69.7.2 Под обекта: 56784.510.69.7.2, Над обекта: няма, придобит с нотариален акт Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на ползване - чл.16 ал.2 от ТЗ, Акт No 83, том 4, рег. No от дв.вх.рег: 1668, от 30.01.2009г., издаден от АВ-гр. Пловдив

-           Жилищна сграда, КИД 56784.510.69.7.4, самостоятелен обект За спортна и развлекателна дейност, на едно ниво с площ 235.29 кв.м., ведно с 12,928 % ид.части от общите части на сградата, площ 235.29кв.м, находящ се в гр. Пловдив, ул.Парк Отдих и Култура № 23 /Пловдив, бул. Пещерско шосе №162/, с граници на същия етаж: 56784.510.69.7.3, 56784.510.69.7.5, Под обекта: няма, Над обекта: няма, придобит с нотариален акт Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на ползване - чл.16 ал.2 от ТЗ, Акт No 83, том 4, рег. No от дв.вх.рег: 1668,от 30.01.2009г., издаден от АВ-гр. Пловдив

-           Жилищна сграда, КИД 56784.510.69.7.6, самостоятелен обект гараж на едно ниво с площ 77.13 кв.м., ведно с 4,238 % ид.части от общите части на сградата, площ 77.13кв.м, находящ се в гр. Пловдив, ул.Парк Отдих и Култура № 23 /Пловдив, бул.Пещерско шосе № 162/, с граници На същия етаж: няма, под обекта: няма, Над обекта: 56784.510.69.7.2, придобит с нотариален акт Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на ползване - чл.16 ал.2 от ТЗ, Акт No 83, том 4, рег. No от дв.вх.рег: 1668, от 30.01.2009г., издаден от АВ-гр.Пловдив

-           Жилищна сграда, КИД 56784.510.69.7.5, самостоятелен обект гараж на едно ниво с площ 96.28 кв.м., ведно с 5,290 % ид.части от общите части на сградата, площ 96.28кв.м, находящ се в гр. Пловдив, ул.Парк Отдих и Култура № 23 /Пловдив, бул.Пещерско шосе № 162/, с граници на същия етаж: 56784.510.69.7.4, Под обекта: няма, Над обекта: няма, придобит с нотариален акт  Договор за прехвърляне на предприятие, в чийто капитал е включено право на ползване - чл.16 ал.2 от ТЗ, Акт No 83, том 4, рег. No от дв.вх.рег: 1668, от 30.01.2009г., издаден от АВ-гр. Пловдив

Забележка: имотът се продава без право на собственост върху земята - УПИ, в което е построен, е възложен на трето лице на публична продан.

С първоначална тръжна цена 1 556 510,00 лв. /депозит 311 302,00 лв./

 

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 26.04.2017г. до 09.05.2017г., от 9.00ч. до 16.00ч. на адрес: гр. Пловдив, ул. Парк Отдих и Култура № 23 /Пловдив, бул. Пещерско шосе №162/.

Предложенията за участие в търга се подават в  сградата на ТД на НАП Пловдив, Дирекция „Събиране”, с адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие №106, бл. 2, всеки присъствен ден от 26.04.2017г. до 09.05.2017г., от 09.00ч. до 17.00ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 15.05.2017г. от 14.00 ч. в сградата на ТД на НАП Пловдив, Дирекция „Събиране”, с адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие № 106, бл. 2.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена се внася по банков път , като следва да е постъпил до 09.05.2017г. включително в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на  ТД на НАП Пловдив, Дирекция „Събиране”, с адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие №106, бл.2 и на интернет-страницата: www.nra.bg, условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142, (раздел продажби, как да купя).

 

За контакти: телефон 032/935-166, 0883-299-065