Едноиглова права машина с иглен транспортер 2D3ЕА00012, инвентарен № 1

№С170001-111-0000960/15.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Машини и съоръжения
Описание
В добро техническо състояние.
Местонахождение
гр. Благоевград, ул. Крали Марко , №4, тел. за контакт 0893/461-376
Място на оглед
гр. Благоевград, ул. Крали Марко , №4, тел. за контакт 0893/461-376
Количество
1
Водещ на продажбата
Ася Александрова Велева
Телефон за контакт
(+359 073) 867-942
Прикачени Файлове
Начална цена:
4000 лв.
Депозит:
800 лв.
Дати за оглед:
От: 05.06.2017  До: 09.06.2017
Часове за оглед:
09.00-17.00
Срок за подаване на предложения:
От: 05.06.2017  До: 09.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
09.06.2017
Дата на провеждане на търга:
14.06.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 Изх.№ С170001-111-0000960/15.05.2017 г.

 

 

 

 

Подписаната Ася Александрова Велева, главен публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, съобщавам, че по изпълнително дело № 1150002585/2015 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, Офис  Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, на 14.06.2017 г., от 10,30 ч. на следните движими вещи:

 

1.      Едноиглова права машина JUKI 2D4BD00130, инвентарен №2 в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/;

 

2.      Едноиглова права машина JUKI 2D4ЕG00072, инвентарен №4 в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 6 000.00 лв. /шест хиляди лева/;

 

3.      Едноиглова права машина с иглен транспортер 2D3DM00086, инвентарен № 1, в добро техническо състояние.

При първоначална цена:4 000.00 лв. /четири хиляди лева/;

 

4.      Едноиглова права машина с иглен транспортер 2D3ЕА00012, инвентарен № 1, в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 4 000.00 лв. /четири хиляди лева/;

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 05.06.2017 г. до 09.06.2017 г., от 09.00 ч. до 17.00  ч., на адрес: гр. Благоевград, ул.  Крали Марко, №4, тел. за контакт 0893/461-376.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, ст. 106 всеки присъствен ден от 05.06.2017 г. до 09.06.2017 г., от 09.00 ч. до 17.30 ч., както и по пощата.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 14.06.2017 г. от 10.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, ст.121.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, следва да постъпи по банков път до 09.06.2017 г. /ден, месец, година/, ТБ “Уникредит Булбанк” АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG54UNCR96603320296613, а доплащането на окончателната цена се извършва в

“ИНВЕСТБАНК” АД - IBAN: BG 69 IORT80483387372400, BIC: IORTBGS.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, Офис гр. Благоевград и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

За контакти: Мейл: a.veleva@ro01.nra.bg, Телефон: (+359 073) 867-942