МОТОЦИКЛЕТ марка SUZUKI, модел GSX 750 F

№С170026-111-0000977/17.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Хасково
Категория
Превозни средства
Описание
МПС: МОТОЦИКЛЕТ марка SUZUKI, модел GSX 750 F, рег.№ X2944B, рама № GR78A111282, двигател № R712117768, година на производство 1991г., мощност 75kw ,гориво бензин.
Местонахождение
с. Узунджово, ул. Ал.Стамболийски №47, обл. Хасково
Място на оглед
с. Узунджово, ул. Ал.Стамболийски №47, обл. Хасково
Водещ на продажбата
Анна Демирева
Телефон за контакт
038/ 609 106
Прикачени Файлове
Начална цена:
1900 лв.
Депозит:
380 лв.
Дати за оглед:
От: 25.05.2017  До: 31.05.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 25.05.2017  До: 31.05.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
31.05.2017
Дата на провеждане на търга:
07.06.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170026-111-0000977/17.05.2017

 

Подписаният Анна Стаменова Демирева, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив, Офис гр. Хасково, съобщавам, че по изпълнително дело № 26150003965/2015 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Пловдив Офис гр. Хасково, бул. България №152 ет.8, на 07.06.2017г., от 11,30 ч. на следните движими вещи:

 

Група №1      МПС: МОТОЦИКЛЕТ марка SUZUKI, модел GSX 750 F, рег.№ X2944B, рама № GR78A111282, двигател № R712117768, година на производство 1991г., мощност 75kw ,гориво бензин.

Първоначална цена: 1 900,00 лв.

Група №2      МПС: товарен автомобил марка MERCEDES, модел 409 Д, рег.№ X8492BT, рама № WDB61141810871609, двигател № 61791310056607, година на производство 1988г., мощност 66kw, гориво дизел.

Първоначална цена 3 400,00 лв.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 25.05.2017 г. до 31.05.2017 г., от 9.00 ч. До 17,00 ч., на адрес: ул.Ал.Стамболийски № 47, с. Узунджово, обл. Хасково. Лице за контакт при огледа: Божидар Демирев Тенчев - тел. 0876 212 067; 0888 298 275.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив Офис гр. Хасково, бул. България №152 ет.8 всеки присъствен ден от 25.05.2017 г. до 31.05.2017 г., от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 07.06.2017г. от 11.30 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив Офис гр. Хасково, бул. България №152 ет.8.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 31.05.2017г., в ТБ “ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01 , BIC: IORTBGSF. Депозитът се счита за внесен, когато се завери сметката на ТД на НАП-Пловдив, до изтичане на посочения краен срок за внасяне.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Пловдив Офис гр. Хасково и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: телефон 038/ 609-106 - А. Демирева