ФИТНЕС КОМПЛЕКС гр. Пловдив с площ 190.20 кв.м

№С170016-111-0000839/02.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Недвижими имоти
Описание
площ по нотариален акт 190.20 кв.м., а по скица 162.53 кв. м., състоящ се от фитнес зала, стая за масаж, предверие, сауна, парня баня, джакузи, стая за почивка, чакалня, санитарен възел.
Местонахождение
гр. Пловдив, ул. Иван Гарванов № 63, ет. 1
Място на оглед
гр. Пловдив, ул. Иван Гарванов № 63, ет. 1
Водещ на продажбата
Величка Апостолова
Телефон за контакт
032/ 935 167
Прикачени Файлове
Начална цена:
105000 лв.
Депозит:
21000 лв.
Дати за оглед:
От: 29.05.2017  До: 02.06.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 29.05.2017  До: 02.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
02.06.2017
Дата на провеждане на търга:
09.06.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170016-111-0000839/02.05.2017

 

Подписаната Величка Христева Апостолова, публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив съобщавам, че по изпълнително дело № 16100002977/2010 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес  гр. Пловдив, ул. Скопие №106 в сградата на ТД – НАП гр. Пловдив, Дирекция «Събиране» на 09.06.2017 г., от 10:00 ч. за следните групи от вещи:

 

Група №1      Недвижим имот ФИТНЕС КОМПЛЕКС с идентификатор № 56784.530.1572.1.28, административен адрес: гр. Пловдив, ул. Иван Гарванов №63, ет.1, находящ се на сутеренния етаж кота – 3,20 м., площ по нотариален акт 190.20 кв.м., а по скица 162.53 кв. м.,  от които 27.67 кв.м. ид. ч. от общите части на сградата, състоящ се от фитнес зала, стая за масаж, предверие, сауна, парня баня, джакузи, стая за почивка, чакалня, санитарен възел.

Първоначална цена 105 000,00 лв.

 

Група №2      Недвижим имот САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ от жилищна сграда, построена в дворно място, цялото застроено и незастроено с площ от 280 кв.м, административен адрес: гр. Пловдив, ул. Сава Филаретов /бивша ул. Ромен Ролан/  № 6, ет.6, а именно: АТЕЛИЕ № 14 с идентификатор № 56784.520.444.1.14, степен на завършеност Акт № 14, находящ се на шести етаж на кота+13.60м с площ от 49.39 км.м., от които 4.103% ид. части от общите части на сградата, състоящо се от едно работно ателие, баня, тоалетна, една тераса.

Първоначална цена 25 250,00 лв.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г., от 10:00 ч. до 17:00 ч. по местонахождение на имотите.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив, Дирекция «Събиране», ул. Скопие № 106 всеки присъствен ден от 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 02.06.2017 г., в ТБ ИНВЕСТБАНК АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив, Дирекция «Събиране», ул. Скопие №106 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: телефон 032/ 935 167

Ел. адрес: v.apostolova@ro16.nra.bg