КЪЩА № 6 сектор А 2 - гр. Долна баня

№С170023-111-0000989/18.05.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Къща
Описание
Къща №6 от с-р.А2 с об.пл.90.61 кв.м.На 2 ет. 1 ет.- килер, дневна с кух.бокс, сан.възел; 2 ет. две спални всяка със сан.възел и тераса.Оборудване с ел., ВиК, камина, сателитна телевизия и безп. Wi-Fi.С малък и голям външен басейн.
Местонахождение
гр.Долна баня,ул."Георги Кирков" № 21
Място на оглед
гр.Долна баня,ул."Георги Кирков" № 21
Количество
1
Водещ на продажбата
Кирилка Миладинова
Телефон за контакт
02/9859 5032
Прикачени Файлове
Начална цена:
67500 лв.
Депозит:
13500 лв.
Дати за оглед:
От: 31.05.2017  До: 08.06.2017
Часове за оглед:
10.00-17.00
Срок за подаване на предложения:
От: 01.06.2017  До: 09.06.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
09.06.2017
Дата на провеждане на търга:
15.06.2017

Съобщение за продажба


                                                                                                               СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                                                                                                                                           Изх.№ С170023-111-0000989/18.05.2017 г.

 

                 Подписаната Кирилка Миладинова, старши публичен изпълнител при ТД на НАП София,  съобщавам, че по изпълнително дело № 22140007977/2014 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес  гр. София, ул. „Триадица“ № 2 , на 15.06.2017 г., от 15.30 ч. на следните   недвижими  имоти:

 

Масивна жилищна сграда, обособена като Къща № 53, от сектор А 2 с обща площ 90.61 кв.м.,ведно със съответните 172/9988 идеални части от поземления имот, върху който е построена сградата. Къщата се състои от два етажа със следното разпределение: първи етаж- килер, дневна с кухненски бокс, санитарен възел; втори етаж- две спални всяка със санитарен възел и тераса.

при първоначална цена 67 500.00 лв./шестдесет и седем  хиляди и петстотин/ лева

/продажната цена е без включен  ДДС/

 

Масивна жилищна сграда, обособена като Къща № 6, от сектор А 2 с обща площ 90.61 кв.м.,ведно със съответните 172/9988 идеални части от поземления имот, върху който е построена сградата. Къщата се състои от два етажа със следното разпределение: първи етаж- килер, дневна с кухненски бокс, санитарен възел; втори етаж- две спални всяка със санитарен възел и тераса.

при първоначална цена 67 500.00 лв./шестдесет и седем хиляди и петстотин/ лева.

/продажната цена е без включен  ДДС/

 

Масивна жилищна сграда, обособена като Къща № 51, от сектор А 2 с обща площ    90.61 кв.м.,ведно със съответните 172/9988 идеални части от поземления имот, върху който е построена сградата. Къщата се състои от два етажа със следното разпределение: първи етаж- килер, дневна с кухненски бокс, санитарен възел; втори етаж- две спални всяка със санитарен възел и тераса.

при първоначална цена 67 500.00 лв./шестдесет и седем хиляди и петстотин/ лева.

/продажната цена е без включен  ДДС/

 

           Огледът на недвижимите имоти ще се извършва всеки присъствен ден от  31.05.2017 г. до 08.06.2017 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., на адреса по местонахождение на имотите в в гр.Долна баня,  ул.“Георги Кирков“ № 21.

 

Предложенията за участие в търга се подават на адрес гр.София, ул. „Триадица“ № 2 всеки присъствен ден от 01.06.2017 г. до 09.06.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 09.06.2017 г., в ТБ “УНИКРЕДИТ“ АД, IBAN BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC  UNCRBGSF.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   София и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

 

За контакти: телефон 02 9859 5032

Ел.адрес: k.miladinova@ro23.nra.bg