Товарно ремарке/ полуремарке, марка: VAN HOOL, модел 3 B 2010

№С170008-111-0001466/13.07.2017г.


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Добрич
Категория
Превозни средства
Описание
Рег.№ TX8064EX, рама №YE13B2010AB092152, година на производство 1998г.
Местонахождение
гр.Добрич, ул.Калиакра №66
Място на оглед
гр.Добрич, ул.Калиакра №66
Количество
1
Водещ на продажбата
Георги Иванов Стойчев
Телефон за контакт
058/653531
Прикачени Файлове
Начална цена:
8811 лв.
Депозит:
1762.2 лв.
Дати за оглед:
От: 11.09.2017  До: 21.09.2017
Часове за оглед:
от 10.00ч. до 16.00ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 11.09.2017  До: 21.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
28.09.2017

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх.№ С170008-111-0001466/13.07.2017г.

                                                          

Подписаният Георги Иванов Стойчев, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Варна, офис Добрич съобщавам, че по изпълнително дело №8140000606/2014г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес гр.Добрич, ул.“Независимост“ №7, ет.4, стая 404, на 28.09.2017г., от  11,00ч. за следните движими вещи:

1.Tоварен автомобил, марка: SCANIA, модел: R 144 LA 4x2 HA 460, рег.№TX8676HX, рама № VLUR4X20009023330, двигател № 4509349, цвят Бял, година на производство 1997г., мощност 338kw, гориво дизел.

/№, вид, количество, характерни белези/

с първоначална цена: 8 694.00лв. /Осем хиляди шестстотин деветдесет и четири лева/. Продажната цена е без включен ДДС.

2.Товарно ремарке/ полуремарке, марка: VAN HOOL, модел 3 B 2010, рег.№ TX8064EX, рама №YE13B2010AB092152, година на производство 1998г.

/№, вид, количество, характерни белези/

с първоначална цена: 8 811,00лева /Осем хиляди осемстотин и единадесет лева/.Продажната цена е без включен ДДС.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 11.09.2017г. до 21.09.2017г. включително,  от 10.00ч. до 16.00ч., на адреса на веща, след предварителна уговорка с публичния изпълнител.

 Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Варна, Офис гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4, стая 404  от 9:00 ч. до 17:00 ч. всеки присъствен ден от 11.09.2017г. до 21.09.2017г. включително.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил от 11.09.2017г. до 21.09.2017г. включително, по банкова сметка по сметка на ТД на НАП гр. Варна в ТБ„Инвестбанк” АД, IBAN: BG39 IORT 7377 3300 3650 03, BIC: IORT BGSF.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 28.09.2017г. от 11.00ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Добрич, ИРМ гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 4,  стая 404.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Варна офис Добрич, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg

 

За контакти: телефон  058/653531

Eл. Адрес: g.stoychev@ro08.nra.bg