Полуремарке марка POLUREMARKE модел Фрьоф Ед 32

№С170024-111-0001374/04.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Стара Загора
Категория
Превозни средства
Описание
марка POLUREMARKE, модел ФРЬОФ ЕД 32, рег.№ CT0458EX, рама № 5267, година на производство 1990 г. Техническо състояние ненадежно, не се използва, скъсан мост.
Местонахождение
гр. Гълъбово, извън града
Място на оглед
гр. Гълъбово, извън града
Водещ на продажбата
Добрияна Овчарова
Телефон за контакт
042/ 692 542
Прикачени Файлове
Начална цена:
3375 лв.
Депозит:
675 лв.
Дати за оглед:
От: 17.07.2017  До: 25.07.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 17.07.2017  До: 25.07.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
25.07.2017
Дата на провеждане на търга:
31.07.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170024-111-0001374/04.07.2017

 

Подписаната Добрияна Овчарова, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция Пловдив, Офис Стара Загора, съобщавам, че по изпълнително дело №24150004479/2015 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1, на 31.07.2017г. от 11.30 ч. на следните групи от вещи:

 

Вещ №1         Лек автомобил марка OPEL, модел АСТРА 1.6 И, рег.№ CT8149AM

При първоначална тръжна цена 4 125,00 лв. /четири хиляди сто двадесет и пет лева/

 

Вещ №2         Товарен автомобил марка ZIL, модел 555, рег.№ CT0877TT

При първоначална тръжна цена 3 000,00 лв. /три хиляди лева/

 

Вещ №3         Лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ТРАНСПОРТЕР 1.9 ТДИ, рег.№ CT4631AM

При първоначална тръжна цена 10 275,00 лв. /десет хиляди двеста седемдесет и пет лева/

 

Вещ №4         Лек автомобил марка RENAULT, модел 19, рег.№ CT1519TT,

При първоначална тръжна цена 1 237,50 лв. /хиляда двеста тридесет и седем лева и

50 ст./

 

Вещ №5         Специален автомобил марка SKODA, модел КОРОСА, рег.№ CT2831CP,

При първоначална тръжна цена 21 000,00 лв. /двадесет и една хиляди лева/

 

Вещ №6         Лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ТРАНСПОРТЕР 1.9 ТДИ, рег.№ CT4569AM,

При първоначална тръжна цена 10 275,00 лв. /десет хиляди двеста седемдесет и пет  лева/

 

Вещ №7         Товарен автомобил марка UAZ, модел 374101, рег.№ CT1339TT,

При първоначална тръжна цена 1 875,00 лв. /хиляда осемстотин седемдесет и пет лева/

 

Вещ №8         Специален автомобил марка ZIL, модел 130 АЦ 30 130, рег.№ CT0844TT,

При първоначална тръжна цена 2 475,00 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/

 

Вещ №9         Товарен автомобил марка SKODA, модел ПИКАП 135 Л, рег.№ CT7077CB,

При първоначална тръжна цена 825,00 лв. /осемстотин двадесет и пет лева/

 

Вещ №10       Лек автомобил марка CITROEN, модел БЕРЛИНГО, рег.№ CT0075AK,

При първоначална тръжна цена 3 300,00 лв. /три хиляди и триста лева/

 

Вещ №11       Автобус марка VOLKSWAGEN, модел КРАФТЕР 2.5 ТДИ, рег.№ CT5581AK,

При първоначална тръжна цена 26 250,00 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и петдесет лева/

 

Вещ №12       Лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ТРАНСПОРТЕР, рег.№ CT7741AB,

При първоначална тръжна цена 9 600,00 лв. /девет хиляди и шестстотин лева/

 

Вещ №13       Товарен автомобил марка SKODA, модел ЕВРОПА, рег.№ CT1184TT,

При първоначална тръжна цена 3 825,00 лв. /три хиляди осемстотин двадесет и пет  лева/

 

Вещ №14       Товарен автомобил марка SKODA, модел МАДАРА, рег.№ CT1026TT,

При първоначална тръжна цена 2 775,00 лв. /две хиляди седемстотин седемдесет и пет  лева/

 

Вещ №15       Полуремарке марка POLUREMARKE, модел ФРЬОФ ЕД 32, рег.№ CT0458EX

При първоначална тръжна цена 3 375,00 лв. /три хиляди триста седемдесет и пет  лева/

 

Вещ №16       Лек автомобил марка HYUNDAI, модел САНТА ФЕ СМ, рег.№ CT7699AT,

При първоначална тръжна цена 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/

 

Вещ №17       Лек автомобил марка PEUGEOT, модел 406 2.0 И, рег.№ CT8150AM

При първоначална тръжна цена 2 850,00 лв. /две хиляди осемстотин и петдесет лева/

 

Огледът на недвижимите имоти ще се извършва всеки присъствен ден от 17.07.2017г. до 25.07.2017г., от 10:00 ч. до 15:00 ч., по местонахождение на всяко МПС в град Гълъбово, след предварителна уговорка на телефон - 0888937706.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция  Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1 всеки присъствен ден от 17.07.2017г. до 25.07.2017г., от 9.30 ч. до 16:00 ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 31.07.2017г. от 11.30ч., в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1, ет.4.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 25.07.2017г., в ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG24IORT73753360000001, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД Пловдив, Офис гр. Стара Загора и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

 

За контакти: телефон 042 / 692-542 – Добрияна Овчарова