Двуиглова права машина

№С170001-111-0001351/03.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Двуиглова права машина, модел SMJ LH 3568ASF7WBAK, в добро техническо състояние.
Местонахождение
гр. Благоевград, ул. Скаптопара, №22
Място на оглед
гр. Благоевград, ул. Скаптопара, №22
Количество
1
Водещ на продажбата
Ася Велева
Телефон за контакт
073/867-942
Прикачени Файлове
Начална цена:
3228.75 лв.
Депозит:
645.75 лв.
Дати за оглед:
От: 24.07.2017  До: 28.07.2017
Часове за оглед:
10.00-15.00
Срок за подаване на предложения:
От: 24.07.2017  До: 28.07.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
28.07.2017
Дата на провеждане на търга:
02.08.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                                                                                                                                                      Изх.№ С170001-111-0001351/03.07.2017 г.

 

    Подписаната Ася Александрова Велева, главен публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, съобщавам, че по изпълнително дело № 160000342/2016 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, Офис  Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, на 02.08.2017 г., от 10,30 ч. на следните движими вещи:

 

1.      Гладачно оборудване 1 брой: състоящо се от маси, ютии, парогенератор, модел VIET-SET, фабричен № VIET 2365/2  с инв. № 4 в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 7 222.50 лв. /седем хиляди двеста двадесет и два лева и 50 ст./;

 

2.      Електронна машина за пришиване на ръкави, марка 3MJ DF 213Z/MC 650 NF, година на производство, 2010 г. в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 8 448.67 лв. /осем хиляди  четиристотин четиридесет и осем лева и 67 ст./;

 

3.      Шевно работно място за затваряне на колани 1 брой, марка DUERKOOP ADLER 5505-5-2, с фабричен № 272319778, инв. № 3  в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 5 548.80 лв. /пет хиляди петстотин четиридесет и осем лева и 80 ст./;

 

4.      Двуиглова права машина за изработване на гайки, марка JUKI, модел US MF 7722J11B64Z4057, фабричен № MF 7723, инв. № 9, в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 5 938.13 лв. /пет хиляди деветстотин тридесет и осем лева и 13 ст./;

5.      Електрична илична машина за око и прав илик, модел  3MJMEB 3200 SSMA, фабричен № 2M5DH00011, в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 11 104.50 лв. /единадесет хиляди сто и четири лева и 50 ст./;

 

6.      Едноиглова верижна машина, модел SMJ MH 48154U-BB, в добро техническо състояние.

  При първоначална цена: 6 232.88 лв. /шест хиляди двеста тридесет и два лева и 88 ст./;

 

7.      Обрезвачка със самостоятелно задвижващ се нож, модел DUERKOOP ADLER, с инв. №2, в добро техническо състояние.

 При първоначална цена: 5 134.57 лв. /пет хиляди сто тридесет и четири лева и 57 ст./;

 

8.      Интегрирано работно място за дълги шевове 1 брой, модел SMJ DDL 8700-7-WB SC500/PS-P255, в добро техническо състояние.

При първоначална цена: 3 870.00 лв. /три хиляди осемстотин и седемдесет лева/;

 

9.      Двуиглова права машина, модел SMJ LH 3568ASF7WBAK, в добро техническо състояние.

  При първоначална цена: 3 228.75 лв. /три хиляди двеста двадесет и осем лева  и 75 ст./

 

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 24.07.2017 г. до 28.07.2017 г., от 10.00 ч. до 15.00  ч., на адрес: гр. Благоевград, ул.  „Скаптопара“, №22, тел. за контакт 073/88-45-30.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, ст. 106 всеки присъствен ден от 24.07.2017 г. до 28.07.2017 г., от 09.00 ч. до 17.30 ч., както и по пощата.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 02.08.2017 г. от 10.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, ст.121.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, следва да постъпи по банков път до 28.07.2017 г. /ден, месец, година/, ТБ “Уникредит Булбанк” АД, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG54UNCR96603320296613, а доплащането на окончателната цена се извършва в

“ИНВЕСТБАНК” АД - IBAN: BG 69 IORT80483387372400, BIC: IORTBGS.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, Офис гр. Благоевград и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

За контакти: Мейл: a.veleva@ro01.nra.bg, Телефон: (+359 073) 867-942