ИНЖЕКТОР 32 ИГЛИ

№С170004-111-0001563/27.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Машини и съоръжения
Описание
ИНЖЕКТОР 32 ИГЛИ инв. № 40026, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., описание: при огледа е представен инжектор 16 игли, без ел. двигател за лентата и задвижване на иглите, некомплектован; за ремонт.
Местонахождение
местност Дервеня № 1, гр. Велико Търново.
Място на оглед
местност Дервеня № 1, гр. Велико Търново.
Количество
1
Водещ на продажбата
Росица Желязкова
Телефон за контакт
062/617 211
Прикачени Файлове
Начална цена:
675 лв.
Депозит:
135 лв.
Дати за оглед:
От: 02.10.2017  До: 06.10.2017
Часове за оглед:
от 10:00 ч. до 17:00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 02.10.2017  До: 06.10.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
06.10.2017
Дата на провеждане на търга:
12.10.2017

Съобщение за продажба


Изх.№ С170004-111-0001563/27.07.2017 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаната Росица Пейчева Желязкова, публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Велико Търново съобщавам, че по изпълнително дело № 160012545/2016 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на /чл. 251 - чл. 254/ от ДОПК, на адрес гр.Велико Търново, пл.Център № 2, ет.1, стая 102, на 12.10.2017 г., от 11:00 ч. за следните групи от вещи: 1гр. ЛЕДОГЕНЕРАТОР 250, инв. № 40020, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., описание: 250кг./час лед; в употреба. Окончателна оценка – 3 157,50лв. /три хиляди сто педесет и седем и 0,50 лева/ 2гр. АТМУС ДВОЕН 20-18-2 инв. № 40022, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., описание: Варилна пушна кабина елекрическа фирмен № 2018-2-IP55, мощност – 78KW, 380 V, 50 Hz, тегло – 1200кг., година на производство 2005г., обем 6000л., в употреба. Окончателна оценка – 6 750,00лв. /шест хиляди седемстотин и педесет лева/ 3гр. ВАКУУМ МАШИНА 200 инв. № 40023, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., . –описание: оборудвана с бункер с 200 литра капацитет, съхранява се на открито, не е в употреба. Окончателна оценка – 3 750,00лв. /три хиляди седемстотин и педесет лева/ 4гр. АТМУС ЕДИНИЧЕН XM инв. № 40024, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., описание: варилна пушна кабина електрическа IP55, мощност 36kw, 380V, 50, година на производство –около 2005г., размери 2,00x1,40x 1,20м.; в употреба. Окончателна оценка –3 375,00лв. /три хиляди триста седемдесет и пет лева/ 5гр. МАШИНА ЗА ДРАНЕ НА КОЖИ C 28774 инв. № 40025, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., описание: нож за задиране и подпомагане на дрането- 80mm, ръчен, пневматичен липсва червяк, нуджае се от ремонт. Окончателна оценка – 30,00лв. /тридесет лева/ 6гр. ИНЖЕКТОР 32 ИГЛИ инв. № 40026, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., описание: при огледа е представен инжектор 16 игли, без ел. двигател за лентата и задвижване на иглите, некомплектован; за ремонт. Окончателна оценка –675,00лв. /шестотин седемдесет и пет лева/ 7гр. ВАКУУМ МАШИНА 80 инв. № 40028, въведена в експлоатация 30.09.2015 г., описание: модел SIA, оборудвана с бункер с 80 литра капацитет, 15.5А, съхранява се на закрито. Окончателна оценка – 2 820,00лв. /две хиляди осемстотин и двадесет лева/ Oгледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 02.10.2017 г. до 06.10.2017г., от 10:00 ч. до 17:00 ч., на адреса по местонахождение на движимите вещи : местност Дервеня № 1, гр. Велико Търново. Предложенията за участие в търга се подават на адрес гр.Велико Търново, пл. Център № 2, ет. 1 стая 102 всеки присъствен ден от 02.10.2017 г. до 06.10.2017 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 06.10.2017 г., по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01 BIC: IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК АД клон Велико Търново. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП гр.Велико Търново, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg За контакти: телефон 062/617 211 Eл. адрес: r.zheliazkova@ro04.nra.bg ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ .......................................................... ( Росица Пейчева Желязкова)