ЗЪРНОКОМБАЙН, Марка/модел/ „JOHN DEERE WTS 9640i"

№С170003-111-0001588/28.07.2017г.


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Варна
Категория
Машини и съоръжения
Описание
ЗЪРНОКОМБАЙН, Марка/модел/ „JOHN DEERE WTS 9640i" с регистрационен № В 02941, с номер на Рама /Шаси/ № Z09640A079725 ; Двигател № RG6081H280029,основен цвят- зелен/ жълт, дизел,максимална маса- 13530 куб.см.
Местонахождение
област Варна, гр.Дългопол
Място на оглед
област Варна, гр.Дългопол
Количество
1
Водещ на продажбата
Диана Петрова
Телефон за контакт
052/360598
Прикачени Файлове
Начална цена:
82500 лв.
Депозит:
16500 лв.
Дати за оглед:
От: 18.09.2017  До: 21.09.2017
Часове за оглед:
от 09,00ч. до 17,30ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 18.09.2017  До: 21.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
28.09.2017

Съобщение за продажба


 

          СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  ПРОДАЖБА  ЧРЕЗ  ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх.№ С170003-111-0001588/28.07.2017г.

 

Подписаната  Диана  Петрова, главен публичен изпълнител при ТД на НАП - Варна, съобщавам, че по изпълнително дело № 3150018617/2015год. ще се проведе  търг с тайно наддаване  по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес - сградата на ТД  на  НАП-Варна,гр.Варна,бул.„Осми приморски полк“№128, на   28.09.2017г. , от  14,00ч. за  следната   движима  вещ:

ЗЪРНОКОМБАЙН, Марка/модел/ „JOHN DEERE WTS 9640i" с регистрационен № В 02941, с  номер на Рама /Шаси/ № Z09640A079725 ; Двигател № RG6081H280029,основен цвят- зелен/ жълт, дизел,максимална маса- 13530 куб.см, с брой на осите и колелата- 2,с брой на спирачните оси-2,обем- 8100, с номинална мощност- 220 кw, Свидетелство за регистрация № В 0013450А, година на производство - 2006год.,дата  на  първоначална  регистрация - 15.07.2008год.

при  първоначална  цена  82 500.00 лв. / осемдесет  и две   хиляди   и  петстотин  лева/, която  сума  представлява   50%  от   началната  тръжна  цена.

Продажната  цена е с включен ДДС.

Огледът на веща ще се извършва всеки присъствен ден от  18.09.2017г. до 21.09.2017г., от 09,00ч. до 17,30ч., на адреса по местонахождение на веща: обл.Варна,гр.Дългопол,след предварително съгласуване с публичния изпълнител на телефон 052/360-598 или в стая №108  в  сградата на ТД на НАП – Варна, гр.Варна, бул.„Осми приморски полк“ №128, ет.1.

Предложенията за участие в търга се подават на адрес: гр.Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128 всеки присъствен ден от 18.09.2017г. до 21.09.2017г., от 09,00ч. до 17,30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път  и следва да е постъпил до  21.09.2017г., по банкова сметка с  IBAN  BG39 IORT 7377 3300 365003, BIC IORT BGSF  в ТБ “ ИНВЕСТБАНК”  АД .

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на веща с нейното  описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП  - Варна   и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg

За контакти: телефон 052/360598

Eл. Адрес:d.d.petrova@ro03.nra.bg