ОФИС №16, С ПЛОЩ 20,76 КВ.М.

№С170002-111-0001578/27.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Недвижими имоти
Описание
ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЧАСТИ 4,13 КВ.М.
Местонахождение
ГР.БУРГАС УЛ.ИНДУСТРИАЛНА №94 ВХ.Б ЕТ.1
Място на оглед
ГР.БУРГАС УЛ.ИНДУСТРИАЛНА №94 ВХ.Б ЕТ.1
Количество
1
Водещ на продажбата
Снежана Георгиева
Телефон за контакт
056/ 878 113; 0883202959
Прикачени Файлове
Начална цена:
10771.05 лв.
Депозит:
2154.21 лв.
Дати за оглед:
От: 01.09.2017  До: 08.09.2017
Часове за оглед:
09.00-17.30
Срок за подаване на предложения:
От: 11.09.2017  До: 21.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.09.2017
Дата на провеждане на търга:
26.09.2017

Съобщение за продажба


 

 

Изх № С170002-111-0001578/27.07.2017

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният  СНЕЖАНА ЦАНКОВА ГЕОРГИЕВА . главен публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас. съобщавам. че по изпълнително дело  № 2150008014/2015г.  по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване. по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК. в сградата на ТД гр. Бургас Офис гр. Бургас.  ул.”Цар Петър” № 5 Б. ет. 13 /търгова зала/. на 26.09.2017 г. от 10.00 на следните недвижими имоти:

 

 

  1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079,659,448,1,99 С АДРЕС ГР.БУРГАС УЛ.ИНДУСТРИАЛНА №94 ВХ.Б ЕТ.1 ОФИС №15,НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА №1 НА ЕДНО НИВО С ПЛОЩ 52,44 КВ.М. ВЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЧАСТИ 10,45 КВ.М. ИД.Ч.ОТ ОБЩИТЕ  ЧАСТИ НА СГРАДАТА,

С ГРАНИЦИ:

НА СЪЩИЯ ЕТАЖ:07079.659.448.1.93; 07079.659.448.1.112; 07079.659.448.1.100

ПОД ОБЕКТА:07079.659.448.1.76; 07079.659.448.1.89;

НАД ОБЕКТА :07079.659.448.1.122

 

при първоначална тръжна цена  27 207,75лв /двадесет и седем хиляди двеста и седем и 0.75 лева/

 

 

 

2.   САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079,659,448,1,100 С

АДРЕС ГР.БУРГАС УЛ.ИНДУСТРИАЛНА №94 ВХ.Б ЕТ.1 ОФИС №16,НАХОДЯЩ СЕ В СГРАДА №1 НА ЕДНО НИВО С ПЛОЩ 20,76 КВ.М. ВЕДНО С  ПРИЛЕЖАЩИТЕ ЧАСТИ 4,13 КВ.М.ИД.Ч.ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДАТА, С ГРАНИЦИ:

НА СЪЩИЯ ЕТАЖ: 07079.659.448.1.99; 07079.659.448.1.101

ПОД ОБЕКТА:  07079.659.448.1.77

НАД ОБЕКТА: 07079.659.448.1.123

 

при първоначална тръжна цена 10 771,05лв./десет хиляди седемстотин седемдесет и един и 0.05 лева/

 

 

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 01.09.2017 г. до 08.09.2017г.. от 9.00ч. до 17.30ч.. по местонахождение на имотите

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас.  ул.”Цар Петър”  №5Б ет.7 всеки присъствен ден от 11.09.2017г. до 21.09.2017г.. от 9.00 ч. до 17.30ч.  или по поща   при  условие .че пощенското клеймо в станцията на подаването носи дата не по-късна от посочената крайна дата за подаване на предложенията.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 26.09.2017г. от 10.00 ч.. в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас.  ул.”Цар Петър”  №5Б ет.13 /*търгова зала/.

 

Депозитът за участие в търга. в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена. се внася по банков път до 21.09.2017г.. в ТБ „СИБАНК” АД-клон Бургас; BIC: BUIB BG SF

 IBAN: BG 31 BUIB 7899 3300 6500 03

 

Условията и правилата за провеждане на търга. както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД. гр. Бургас Офис гр. Бургас и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 056/ 878 113;  0883202959