КОЛЕСЕН ТРАКТОР

№С170002-111-0001586/28.07.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Други
Описание
марка КОМАЦУ, модел ВХ 716, рег.№A7265EE, рама № KMTWH006H77F70289, двигател № S40104E1324404, мощност 74kw
Местонахождение
с. Черни връх, общ.Камено
Място на оглед
с. Черни връх, общ.Камено
Количество
1
Водещ на продажбата
Димитринка Баракова
Телефон за контакт
056/878 381, 0883 202 945; Ел. адрес: d.barakova@ro02.nra.bg
Прикачени Файлове
Начална цена:
30500 лв.
Депозит:
6100 лв.
Дати за оглед:
От: 11.09.2017  До: 19.09.2017
Часове за оглед:
10.00-17.00
Краен срок за внасяне на депозита:
19.09.2017
Дата на провеждане на търга:
26.09.2017

Съобщение за продажба


 

Изх.№ С170002-111-0001586/28.07.2017

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

                                                                                          

 

Подписаният Димитринка Баракова, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Бургас офис гр.Бургас, съобщавам, че по изпълнително дело № 2140000978/2014  г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес гр.Бургас, ул.“Цар Петър“ №5Б, ет.13/търгова зала/, на 26.09.2017  г. от  11.30 ч. на следните движими вещи:

 

1. Колесен трактор марка КОМАЦУ, модел ВХ 716, рег.№A7265EE, рама № KMTWH006H77F70289, двигател № S40104E1324404,  мощност 74kw

при първоначална цена: 30 500.00 лв./тридесет хиляди и петстотин лева/ с ДДС

 

2. Товарен автомобил марка ФОЛКСВАГЕН, модел ТРАНСПОРТЕР, рег.№

A9257BX, рама № WV3ZZZ70ZYH028032, двигател № AJT023543, мощност 65kw

при първоначална цена: 3 400.00 лв./три хиляди и четиристотин лева/ с ДДС

 

3. Товарен автомобил марка ИВЕКО, модел 150 Е 27, рег.№ A6289KK, рама № ZCFA1LLH002255647, двигател № 4807472064,  мощност 196kw

при първоначална цена: 3 750.00лв./три хиляди седемстотин и петдесет лева/ с ДДС

 

            Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 11.09.2017 г. до 19.09.2017 г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., на адрес: с.Черни връх, общ.Камено

                                   

            Предложенията за участие в търга се подават на адрес гр.Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б, ет.7 или по пощата всеки присъствен ден от 11.09.2017 г. до  19.09.2017 г., от  9.00 ч. до 17.30 ч.

 

            Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 19.09.2017  г., по банкова сметка с IBAN: BG31BUIB78993300650003, BIC: BUIBBGSF в ТБ „СИБАНК” АД – клон Бургас.

 

 

 

 

 

            Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Бургас, офис Бургас, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg

 

 

За контакти: телефон  056/878 381, 0883 202 945

Ел. адрес: d.barakova@ro02.nra.bg