ПОРТАЛЕН КРАН 5 тона

№С170004-111-0001653/07.08.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Машини и съоръжения
Описание
ПОРТАЛЕН КРАН 5 тона, инв.№ 1026, цвят основен: жълт, лошо състояние. Kъм него Не се включва релсов път, който е трайно прикрепен към земят
Местонахождение
с. Драганово, ул.”Ген.Гурко” № 27
Място на оглед
с. Драганово, ул.”Ген.Гурко” № 27
Количество
1
Водещ на продажбата
Милен Манев
Телефон за контакт
062/617194
Прикачени Файлове
Начална цена:
9000 лв.
Депозит:
1800 лв.
Дати за оглед:
От: 11.09.2017  До: 15.09.2017
Часове за оглед:
след предварително уговорен час на тел.062/617194
Срок за подаване на предложения:
От: 11.09.2017  До: 15.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
15.09.2017
Дата на провеждане на търга:
20.09.2017

Съобщение за продажба


Изх.№ С170004-111-0001653/07.08.2017 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаният Mилен Димитров Манев, старши публичен изпълнител при ТД на НАП-В.Търново съобщавам, че по изпълнително дело № 4130001825/2013г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес: В.Търново, пл.Център № 2, ет.2, стая 202, на 20.09.2017 г., от 11:00 ч. за следната вещ: Гр. № 1. ПОРТАЛЕН КРАН 5 тона, инв.№ 1026, цвят основен: жълт, лошо състояние. Kъм него Не се включва релсов път, който е трайно прикрепен към земята. Обща първоначална цена на групата: 9000.00 (девет хиляди лева) лв. Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г., след предварително уговорен час на тел.062/617194, на адрес: с. Драганово, ул.”Ген.Гурко” № 27. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП гр. Велико Търново, 5000 гр. Велико Търново, площад „Център” № 2, ет.2, стая 202 всеки присъствен ден от 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г., от 09:00 ч. до 17:00 ч. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 15.09.2017г. по банкова сметка ТБ „Инвестбанк” АД – клон В. Търново IBAN: BG56IORT 80433300250001, BIC: IORTBGSF. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП гр. Велико Търново и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg. За контакти: телефон 062/617194, ел. aдрес: m.manev@ro04.nra.bg СТАРШИ ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ............................................ / Милен Димитров Манев/