Автобус марка MERCEDES, модел 0 405

№С170003-111-0001671/09.08.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Варна
Категория
Превозни средства
Описание
Марка MERCEDES, модел 0 405, рег.№ B5082HC, рама № WDB35720013062452, двигател № OM447H04479071004145.
Местонахождение
ГР.ВАРНА ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Място на оглед
ГР.ВАРНА ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Количество
1
Водещ на продажбата
Силва Серопян
Телефон за контакт
052/360827
Прикачени Файлове
Начална цена:
2625 лв.
Депозит:
525 лв.
Дати за оглед:
От: 01.09.2017  До: 08.09.2017
Часове за оглед:
от 9,00 ч. до 17,30 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 01.09.2017  До: 08.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
08.09.2017
Дата на провеждане на търга:
14.09.2017

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх.№ С170003-111-0001671/09.08.2017

                       

Подписаният/та Силва Серопян, старши публичен изпълнител  при ТД на НАП Варна офис Варна съобщавам, че по изпълнително дело № 3140000833/2014г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес сградата на ТД  на НАП  гр. Варна Офис гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128, на 14.09.2017г., от 14.00 ч. за следните движими вещи:

1. МПС: автобус марка EVOBUS, модел 0530 Г, рег.№ B3856HX, рама №

WEB62820013092459, дв. № година на производство 1999г., мощност 220kw

Начална тръжна цена 3000,00 лв.

2. МПС: автобус марка MAN, модел СЛ 200, рег.№ B8543CX, рама №

VA05870027L000080, двигател № 32947880677111, година на производство 1984г.,

мощност 200kw

Начална тръжна цена 2 100,00 лв.

3. МПС: автобус марка PEUGEOT, модел КАРСАН, рег.№ B7690HB, рама №NLN0P240102436202, двигател № DA28329, година на производство 2003г., мощност

53kw

Начална тръжна цена 300,00 лв

4.МПС: автобус марка MERCEDES, модел О 405 Г, рег.№ B5530HC, рама №

WDB35721013060339, двигател № 44795010039766, година на производство 1989г.,

мощност 220kw

Начална тръжна цена 2250,00 лв.

5. МПС: автобус марка MERCEDES, модел О 100 СИТИ, рег.№ B0352HC, рама №

WDB63139913800051, двигател № 60294012339638, година на производство 1994г.,

мощност 72kw

Начална тръжна цена 1500,00 лв.

6. МПС: автобус марка MAN, рег.№ B5301CC, рама № VD05870019L000039, двигател №32947620597111, година на производство 1984г.

Начална тръжна цена 2100,00 лв.

7. МПС: автобус марка EVOBUS, модел 0530 Г, рег.№ B3858HX, рама №

WEB62820013094196, година на производство 1999г., мощност 220kw

Начална тръжна цена 3375,00 лв.

8. МПС: автобус марка MAN, модел СЛ 200, рег.№ B7118HB, рама №

VA05870024L000077, двигател № 32947880647111, година на производство 1984г.,

мощност 200kw

Начална тръжна цена  2 100,00 лв.

9. МПС: автобус марка MAN, рег.№ B5298CC, рама № VA05870017L000037, двигател

№ 32947740637111, година на производство 1984г., мощност 142kw

Начална тръжна цена 2 100,00 лв.

10. МПС: автобус марка FORD, модел ТРАНЗИТ, рег.№ B6664CC, рама №

WF0HXXGBVHTR48384, двигател № TR48384, година на производство 1996г., мощност

63kw

Начална тръжна цена 1 125,00 лв.

11. МПС: автобус марка MAN, модел СЛ 200, рег.№ B8549CX, рама №

VA05870014L000032, двигател № 32947750657111, година на производство 1984г.,

мощност 200kw

Начална тръжна цена 2100,00 лв.

12. МПС: автобус марка MERCEDES, модел 0 405, рег.№ B5082HC, рама № WDB35720013062452, двигател № OM447H04479071004145, година на производство 1990г., мощност 184kw

Начална тръжна цена 2625,00лв.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 01.09.2017г. до 08.09.2017г., от 9,00 ч. до 17,30 ч., на адрес: Западна промишлена зона.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128 всеки присъствен ден  от 01.09.2017г. до 08.09.2017г.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 14.09.2017г. от 14,00 ч., в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път от 01.09.2017г. до 08.09.2017г., от 9,00 ч. до 17,30 ч. в ИНВЕСТБАНК АД, клон Варна,  IBAN BG39 IORT 7377 3300 3650 03, BIC IORT BGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Варна офис Варна, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg 

 

За контакти: телефон 052/360827

И-мейл адрес : s.seropyan@ro03.nra.bg