Машина за лепене на кутии FKM

№С170016-111-0001628/02.08.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Машина за лепене на кутии FKM, производство на ГДР, фабр. № 2766
Местонахождение
гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе № 84
Място на оглед
гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе № 84
Водещ на продажбата
Десислава Атанасова
Телефон за контакт
032/ 935 205; 0883 299 056
Прикачени Файлове
Начална цена:
4875 лв.
Депозит:
975 лв.
Дати за оглед:
От: 17.08.2017  До: 23.08.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 17.08.2017  До: 23.08.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
23.08.2017
Дата на провеждане на търга:
29.08.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170016-111-0001628/02.08.2017

 

Подписаният Десислава Тодорова Атанасова, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16150004697/2015 ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес гр. Пловдив, ул. Скопие 106 в сградата на Дирекция „Събиране“ на 29.08.2017г., от 10:00 ч. за следните вещи/ групи от вещи:

 

Група №1      Машина за лепене на кутии FKM, фабричен № 2766

При първоначална цена в размер на 4 875 лв. /четири хиляди осемстотин седемдесет и пет лева/ с депозит 975 лв. /деветстотин седемдесет и пет лева лева/.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 17.08.2017г. до 23.08.2017г., от 10.00ч. до 17.00ч., на адрес гр. Пловдив, ул. Коматевско шосе № 84.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Дирекция „Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив, ул. Скопие №106, бл.2, всеки присъствен ден от 17.08.2017г. до 23.08.2017г. от 9.00 ч. до 17.30 ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил от 17.08.2017г. до 23.08.2017г.  по банкова сметка в ТБ „Инвестбанк” АД, IBAN: BG24IORT73753360000001, BIC: IORTBGSF.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 29.08.2017г. от 10:00ч. в сградата на ТД на НАП Пловдив, Дирекция „Събиране”, с адрес: гр. Пловдив, ул. Скопие №106, бл. 2.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Пловдив, офис Пловдив, ул. Скопие №106, бл. 2, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (раздел Продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон 032/935 205; 0883/ 299 056 - Десислава Атанасова

Ел. адрес: d.atanasova@ro16.nra.bg