Ръкавни филтри

№С170018-111-0001696/11.08.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Русе
Категория
Други вещи
Описание
Ръкавни филтри
Местонахождение
гр. Русе, бул. “България“ № 125
Място на оглед
гр. Русе, бул. “България“ № 125
Количество
3
Водещ на продажбата
Искра Недкова Нейкова
Телефон за контакт
082/808277
Прикачени Файлове
Начална цена:
3600 лв.
Депозит:
720 лв.
Дати за оглед:
От: 28.08.2017  До: 07.09.2017
Часове за оглед:
от 09:00ч. до 17:30 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 30.08.2017  До: 07.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
07.09.2017
Дата на провеждане на търга:
13.09.2017

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170018-111-0001696/11.08.2017

Подписанията Искра Недкова Нейкова, публичен изпълнител при ТД на НАП ВАРНА офис РУСЕ, съобщавам, че по изпълнително дело № 18140005042/2014 г. ще се проведе търг с  тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес гр. Русе 7000, ул. Майор Атанас Узунов 19, на 13.09.2017 г., от 14.00 ч. за следните вещи / групи от вещи:

Група 1

Дървообработваща машина – вакуумна преса, марка EUROPRESS

Обща първоначална цена на групата: 8200,00 лева с ДДС /осем хиляди и двеста лева/

Група 2

Ръкавни филтри, 3 броя

Обща първоначална цена на групата: 3600,00 лева с ДДС  /три хиляди и шестстотин лева/

Група 3

Отоплителна система

Обща първоначална цена на групата: 18500,00 лева с ДДС  /осемнадесет хиляди и петстотин лева/

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 28.08.2017г. до 07.09.2017 г., от 09:00ч. до 17:30 ч., на адреса по местонахождение на вещите: гр. Русе, бул. “България“ № 125.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП Варна, Офис Русе, Русе 7002, ул. Майор Атанас Узунов № 19, всеки присъствен ден от 30.08.2017 г. до  07.09.2017 г., от  09:00 ч. до 17:30ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 13.09.2017 г. от 14.00 ч., в сградата на ТД на НАП Варна, офис Русе, ул. Майор Атанас Узунов 19.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 07.09.2017г., по банкова сметка в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД, клон -ВАРНА, IBAN BG39 IORT 7377 3300 3650 03, BIC IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП  ВАРНА офис Русе, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg 

За контакти: телефон 082/808277

Eл. адрес i.neykova@ro18.nra.bg