ГАРАЖ №10

№С170002-111-0001672/09.08.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Недвижими имоти
Описание
Брой нива на обекта:1; Посочена в документа площ:36.90 кв.м.; Прилежащи части: 4.09 кв.м. ид.ч.
Местонахождение
гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531
Място на оглед
гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531
Количество
1
Водещ на продажбата
Дарина Радева
Телефон за контакт
056 878 115
Прикачени Файлове
Начална цена:
12000 лв.
Депозит:
2400 лв.
Дати за оглед:
От: 11.09.2017  До: 20.09.2017
Часове за оглед:
11.00-15.00
Срок за подаване на предложения:
От: 12.09.2017  До: 20.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
20.09.2017
Дата на провеждане на търга:
27.09.2017

Съобщение за продажба


 

Изх.№ С170002-111-0001672/09.08.2017

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният ДАРИНА РАДЕВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас, съобщавам, че по изпълнително дело № 833/2013 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК - 100 %, в сградата на ТД - гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.“Александровска“  № 26, ет.3 /търгова зала/, на 27.09.2017 год., от 11.00 ч. на следните недвижими имоти:

1. Самостоятелен обект в  – ГАРАЖ №7 с идентификатор 07079.653.189.1.45, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.653.189 и адрес: гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531, ет.-1.

Брой нива на обекта:1

Посочена в документа площ: 37.44 кв.м.

Прилежащи части: 4.15 кв.м. ид.ч.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 07079.653.189.1.46, 07079.653.189.1.44

Под обекта: няма

Над обекта: 07079.653.189.1.38

при начална тръжна цена – 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/

 

2. Самостоятелен обект – ГАРАЖ №10 с идентификатор 07079.653.189.1.48, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.653.189 и адрес: гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531, ет.-1.

Брой нива на обекта:1

Посочена в документа площ: 36.90 кв.м.

Прилежащи части: 4.09 кв.м. ид.ч.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 07079.653.189.1.47

Под обекта: няма

Над обекта: 07079.653.189.1.38

при начална тръжна цена – 12 000 лв. /дванадесет хиляди лева/

 

3. Самостоятелен обект – ГАРАЖ №11 с идентификатор 07079.653.189.1.49, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.653.189 и адрес: гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531, ет.-1.

Брой нива на обекта:1

Посочена в документа площ: 41.42 кв.м.

Прилежащи части: 4.59 кв.м. ид.ч.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 07079.653.189.1.50

Под обекта: няма

Над обекта: 07079.653.189.1.36

при начална тръжна цена - 14 000 лв. /четиринадесет хиляди /

 

4. Самостоятелен обект – ГАРАЖ №14 с идентификатор 07079.653.189.1.52, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.653.189 и адрес: гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531, ет.-1.

Брой нива на обекта:1

Посочена в документа площ: 62.82 кв.м.

Прилежащи части: 6.96 кв.м. ид.ч.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 07079.653.189.1.50

Под обекта: няма

Над обекта: 07079.653.189.1.36

при начална тръжна цена – 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/

 

5. Самостоятелен обект – ГАРАЖ №8 с идентификатор 07079.653.189.1.46, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.653.189 и адрес: гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531, ет.-1.

Брой нива на обекта:1

Посочена в документа площ: 47.87 кв.м.

Прилежащи части: 5.31 кв.м. ид.ч.

Съседни самостоятелни обекти в сградата:

На същия етаж: 07079.653.189.1.47

Под обекта: няма

Над обекта: 07079.653.189.1.38

при начална тръжна цена – 15 000 лв. /петнадесет хиляди лева/

 

Огледът на недвижимите имоти ще се извършва всеки присъствен ден от 11.09.2017 г. до 20.09.2017 г. вкл., от 11.00 ч. до 15.00 ч., на адрес:  гр.Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.531.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на НАП - Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас, ул.“Цар Петър“  № 5Б ет. 7 или по пощата всеки присъствен ден от 12.09.2017 г. до 20.09.2017 г. от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 27.09.2017 год. от 11.00 ч., в сградата на НАП - Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр. Бургас,  ул.“Цар Петър“  № 5Б, ет.13 /търгова зала/.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 20.09.2017 год., в ТБ “СИБАНК” АД – клон Бургас, IBAN: BG31 BUIB 78993300650003 и BIC: BUIB BGSF. За надлежно платен депозит се счита този, който е постъпил по посочената сметка до 20.09.2017г. включително.

 

 

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Бургас Офис гр. Бургас и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон 056/ 878 115 – Дарина Радева