Вилно място с площ 700 кв.м в гр. Балчик

№С170003-111-0001581/27.07.2017 г.


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Варна
Категория
Недвижими имоти
Описание
Поземлен имот, ВИЛНО МЯСТО, представляващо имот с идентификатор 02508.6.458, площ 700кв.м.
Местонахождение
гр.Балчик, община Балчик, Овчаровски плаж, ул. Четвърта, № 83
Място на оглед
гр.Балчик, община Балчик, Овчаровски плаж, ул. Четвърта, № 83
Количество
1
Водещ на продажбата
Диана Стефанова Атанасова
Телефон за контакт
052/360574
Прикачени Файлове
Начална цена:
32000 лв.
Депозит:
6400 лв.
Дати за оглед:
От: 11.09.2017  До: 15.09.2017
Часове за оглед:
от 9:00ч. до 17:30ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 11.09.2017  До: 15.09.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
18.09.2017
Дата на провеждане на търга:
26.09.2017

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

                                     

Изх. № С170003-111-0001581/27.07.2017 г.

Подписаната Диана Стефанова Атанасова старши публичен изпълнител при ТД на НАП Варна, офис Варна, съобщавам, че по изпълнително дело № 3120006106/2012 г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, на адрес гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128 на 26.09.2017 г., от 11:00 ч. за следния недвижим имот:

1. поземлен имот, ВИЛНО МЯСТО, представляващо имот с идентификатор 02508.6.458, площ 700кв.м, находящ се в гр.Балчик, община Балчик,

област Добрич, Овчаровски плаж, ул. Четвърта, № 83,

с граници 02508.6.191; 02508.6.459; 02508.6.456; 02508.6.457.

При първоначална цена 32 000лева  /тридесет и две хиляди лева/

Огледът на имота ще се извършва всеки присъствен ден от 11.09.2017г. до 15.09.2017 г., от 9:00ч. до 17:30ч., по местонахождение на имота.

Предложенията за участие в търга се подават на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №128  всеки присъствен ден от 11.09.2017 г. до 15.09.2017г., от  9:00 ч. до 17:30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 18.09.2017г. /ден, месец, година/, по банкова сметка IBAN BG39IORT73773300365003, BIC IORTBGSF в ТБ „Инвестбанк” АД.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Варна, офис Варна, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg.

За контакти: телефон 052/360574

Eл. адрес: d.atanasova@ro03.nra.bg