Ремарке ЕЛЕНА

№С170016-111-0002055/28.09.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Превозни средства
Описание
рама № 3931, година на производство 1993г.
Местонахождение
гр. Пловдив, производствена база в местност «Инджерлийка», Северна индустриална зона - Пловдив
Място на оглед
гр. Пловдив, производствена база в местност «Инджерлийка», Северна индустриална зона - Пловдив
Водещ на продажбата
Светлана Вътева
Телефон за контакт
032/ 935 121; 0883/ 299 053
Прикачени Файлове
Начална цена:
3800 лв.
Депозит:
760 лв.
Дати за оглед:
От: 12.10.2017  До: 18.10.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 12.10.2017  До: 18.10.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
18.10.2017
Дата на провеждане на търга:
24.10.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № С170016-111-0002055/28.09.2017

 

Подписаната Светлана Вътева, старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16140002640/2014г., ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на  чл. 251 - чл. 254 от ДОПК,  на адрес гр. Пловдив, ул. „Скопие“ №106, Дирекция „Събиране“, на 24.10.2017 г., от 11:30ч. за следните вещи/ групи от вещи:

 

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 12.10.2017 до 18.10.2017 г., от 9,30 ч. до 16,00 ч., на адреса по местонахождение на вещите: гр. Пловдив, производствена база в местност «Инджерлийка», Северна индустриална зона - Пловдив.

Предложенията за участие в търга се подават на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106, Дирекция „Събиране“, всеки присъствен ден от 12.10.2017г. до128.10.2017г., от 9:30 ч. до 17:00ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 18.10.2017 г., по банкова сметка в ТБ „ИНВЕСТБАНК“ АД, IBAN: BG24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, офис Пловдив, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

За контакти:

тел.  0887366312 - МОЛ

тел.  032/935-121, 0883299053

Eл. адрес : s.vateva@ro16.nra.bg