АВТОБУС СЕТРА С-125

№С170021-111-0002353/02.11.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Смолян
Категория
Превозни средства
Описание
АВТОБУС СЕТРА С-215,Рег.№9366АК,Двигател№422900000199760,Цвят-Бял - в добро състояние ,в движение
Местонахождение
гр. Бургас, паркинг на ВХТИ - Бургас
Място на оглед
гр. Бургас, паркинг на ВХТИ - Бургас
Водещ на продажбата
Мария Янкова
Телефон за контакт
0301/ 60 214; 0883 299 124
Прикачени Файлове
Начална цена:
7200 лв.
Депозит:
1440 лв.
Дати за оглед:
От: 15.11.2017  До: 21.11.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 15.11.2017  До: 21.11.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
21.11.2017
Дата на провеждане на търга:
27.11.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГС ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170021-111-0002353/02.11.2017

 

Подписаната МАРИЯ ЯНКОВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция – Пловдив, Офис – гр. Смолян, съобщавам, че по изпълнително дело № 21070005468/2007 г. по описа на същата дирекция, ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 – чл. 254 от ДОПК, гр. Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. “България” № 12, на 27.11.2017г от 14.00 часа на следните движими вещи:

 

ГРУПА №1 – МПС – АВТОБУС КЕСБОРЕР-СЕТРА, рег. № СМ9965АК, рама №21WKK17900001034058, двигател № 36859200703111, цвят – бял.

Обща първоначална цена на групата: 8 500.00 лв. /осем хиляди и петстотин лева/

 

ГРУПА №2 – МПС – АВТОБУС СЕТРА С-215, рег. № СМ9366АК, рама № WKK17900001033241, двигател № 422900000199760, цвят – бял.

Обща първоначална цена на групата: 7 200.00 лв. /седем хиляди и двеста лева/

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 15.11.2017г. до 21.11.2017г. от 10.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: гр. Бургас,паркинга на ВХТИ-Бургас.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис – гр. Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. “България” № 12, етаж 5, стая 33, всеки присъствен ден от 15.11.2017г. до 21.11.2017г., от 09.00 ч. до 17.00 ч., както и по пощата (с пощенско клеймо до 21.11.2017 година).

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 27.11.2017 г. от 14.00ч., в сградата на Териториална дирекция Пловдив, Офис – гр. Смолян, на адрес: гр. Смолян, бул. “България” № 12, етаж 5, тръжна зала № 29.

 Депозитът за участие в търга, в размер 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 21.11.2017 г., в ТБ “ИНВЕСТБАНК ” АД, IBAN: BG24 IORT  7375 3360 0000 01, BIC: IORT BGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена, са на разположение в сградата на ТД на НАП Пловдив, Офис – гр. Смолян, бул. „България” №12 до деловодството и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

Телефон за връзка: 0301/ 60-214

Ел.адрес: m.yankova@ro21.nra.bg