Група от вещи - шевни машини, климатични системи

№С170016-111-0002395/07.11.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Машини и съоръжения
Описание
1. Бутилкова Машина Минерва- тежък клас, 2. Климатични системи - таванни климатици TREO, зиг заг машини, двуиглови шевни машини, Кроялен щанц и други
Местонахождение
с. Ягодово, ул. Васил Левски № 92
Място на оглед
с. Ягодово, ул. Васил Левски № 92, след предварителна заявка при публичния изпълнител
Водещ на продажбата
Пламена Таскова
Телефон за контакт
032/ 935 155
Прикачени Файлове
Начална цена:
10883 лв.
Депозит:
2176.6 лв.
Дати за оглед:
От: 17.11.2017  До: 23.11.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 17.11.2017  До: 23.11.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
23.11.2017
Дата на провеждане на търга:
29.11.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170016-111-0002395/07.11.2017

 

Подписаната Пламена Таскова, публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 16140002787/2014г. ще се проведе търг с тайно наддаване по реда на чл.251 - чл.254 от ДОПК в сградата на Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив на адрес гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106, корпус 2, на 29.11.2017г., от 14:00ч. за  следните движими вещи:

 

Група 1:

 1. Бутилкова Машина Минерва- тежък клас, инв.№ 448128
 2. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1397
 3. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1392
 4. Зиг-заг машина, инв.№ 442364
 5. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1399
 6. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443444
 7. Кроялен щанц, инв.№ 421607
 8. Бутилкова Машина Минерва- тежък клас, инв.№ 448138
 9. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1394
 10. Бутилкова машина Адлер, инв.№ 443324
 11. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443502
 12. Бутилкова машина Адлер, инв.№ 443309
 13. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443431
 14. Бутилкова Машина Минерва- тежък клас, инв.№ 448150
 15. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443284
 16. Лимовачна машина Адлер, инв.№ 441607
 17. Бутилкова машина Минерва-едноиглова, инв.№ 448135
 18. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443507
 19. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1398
 20. Бутилкова машина Минерва-двуиглова, инв.№ 448121
 21. Бутилкова машина Адлер, инв.№ 443319
 22. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443466
 23. Бутилкова машина Адлер, инв.№ 443312
 24. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443425
 25. Бутилкова машина PFAFF- нова, инв.№ 3776
 26. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1391
 27. Бутилкова Машина Минерва- тежък клас, инв.№ 448134
 28. Бутилкова машина Минерва-двуиглова, инв.№ 448151
 29. Зиг-заг машина, инв.№ 442365
 30. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443505
 31. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1396
 32. Двуиглова Бутилкова машина, инв.№ 443465
 33. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1395
 34. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1390
 35. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1400
 36. Кроялен щанц, инв.№ 421229
 37. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1401
 38. Климатична система - таванен климатик TREO, инв.№ 1393

при първоначална цена 10 883,00 лв. /десет хиляди осемстотин осемдесет и три лева/ и депозит 2176,60лв. /две хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки/

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 17.11.2017г. до 23.11.2017г., от 10:00ч. до 17:00ч., на адрес: с. Ягодово, ул. Васил Левски № 92, след предварителна заявка при публичния изпълнител.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив на адрес гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106, корпус 2, всеки присъствен ден от 17.11.2017г. до 23.11.2017г., от 09:00ч. до 17:30ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 23.11.2017г., по банкова сметка с IBAN:  BG24  IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF в ТБ “Инвестбанк”.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив, офис Пловдив на адрес гр. Пловдив, ул. „Скопие“ № 106, корпус 2 и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (раздел Продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон 032/935155

Eл. адрес: p.taskova@ro16.nra.bg