МПС - лек автомобил марка MAZDA, модел 6

№С170022-111-0002436/09.11.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Лек автомобил
Описание
Рег.№ CA3404PB, рама № JMZGY19R671425223, двигател № 988044, година на производство 2006г., мощност 105kw. В движение. Лош външен вид.
Местонахождение
гр. София, ул. „Мюнхен“№ 14
Място на оглед
гр. София, ул. „Мюнхен“№ 14
Количество
1
Водещ на продажбата
Преслава Стоянова
Телефон за контакт
02/9859 5083
Прикачени Файлове
Начална цена:
2500 лв.
Депозит:
500 лв.
Дати за оглед:
От: 28.11.2017  До: 05.12.2017
Часове за оглед:
10.00-17.00
Срок за подаване на предложения:
От: 29.11.2017  До: 05.12.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
05.12.2017
Дата на провеждане на търга:
11.12.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                           Изх.№ С170022-111-0002436/09.11.2017 г.

 

Подписаният Преслава Стоянова, старши публичен изпълнител при Териториална дирекция София, съобщавам, че по изпълнително дело № 22150025310/2015 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2, на 11.12.2017 г. от 11:30 ч. на следните движими вещи:

1. МПС - товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ТРАНСПОРТЕР, рег.№ CA3514KH, рама № WV3ZZZ70ZYH099545, двигател № AJT035850, година на производство 2000 г., мощност 65kw

Местонахождение: гр. София, ул. „Мюнхен“№ 14.

При първоначална цена: 2 100.00 лв. /две хиляди и сто лева/.

2. МПС - лек автомобил марка MAZDA, модел 6, рег.№ CA3404PB, рама № JMZGY19R671425223, двигател № 988044, година на производство 2006г., мощност 105kw

Местонахождение: гр. София, ул. „Мюнхен“№ 14.

При първоначална цена: 2 500.00 лв. /две хиляди и петстотин лева/.

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 28.11.2017 г. до 05.12.2017г., от 10.00 ч. до 17.00 ч., по местонахождение на вещите и след предварителна уговорка с публичния изпълнител.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2, ет. 6, стая № 9, всеки присъствен ден от 29.11.2017 г. до 05.12.2017г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. както и по пощата с пощенско клеймо до  05.12.2017 г. включително.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 11.12.2017 г. от 11.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, ул. “Триадица” № 2, ет. 6, търгова зала.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и трябва да е постъпил до 05.12.2017 г. включително, в банкова сметка IBAN: BG 54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД.

Доплащането на окончателната цена на вещите от обявения за купувач участник в търга се извършва по безкасов начин по банкова сметка IBAN: BG28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BGSF в СИБАНК AД.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон 02/9859 5083; мейл: p.n.stoyanova@ro22.nra.bg