Товарен автомобил - MERCEDES

№С170001-111-0002302/30.10.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Товарен автомобил
Описание
Товарен автомобил марка MERCEDES, рег.№ E1927KP, рама № WDB9440321K776479., година на производство 2002г., мощност 315kw.
Местонахождение
гр. Гоце Делчев, Промишлена зона
Място на оглед
гр. Гоце Делчев, Промишлена зона
Количество
1
Водещ на продажбата
Ася Малинова -Ансарова
Телефон за контакт
073/867-903
Прикачени Файлове
Начална цена:
12750 лв.
Депозит:
2550 лв.
Дати за оглед:
От: 20.11.2017  До: 24.11.2017
Часове за оглед:
08.00-17.00
Срок за подаване на предложения:
От: 20.11.2017  До: 24.11.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
24.11.2017
Дата на провеждане на търга:
29.11.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                                                                                                                                                             Изх.№ С170001-111-0002302/30.10.2017

 

         Подписаният АСЯ МАЛИНОВА-АНСАРОВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП  София, Офис Благоевград, съобщавам, че по изпълнително дело № 1130001559/2013 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2  на 29.11.2017 г. от  10.30 ч. на следните движими вещи:

  

1.      МПС: товарен автомобил марка VOLVO, модел ФЛ 10, рег.№ E4257BX, рама № YV2F2B9AXLA341857,двигател № TD102FDQ791222822, цвят Оранжев/сив, година на производство 1990г., мощност 234kw, при начална тръжна цена: 11250.00 лв. / единадесет хиляди двеста и петдесет лева/

 

2.      МПС: товарен автомобил марка IVECO, модел МАГИРУС, рег.№ E3081BH, рама №WJMM1VTH004211539, двигател № 821042M5040533333, цвят БЯЛ, година на

производство 1999г., мощност 345kw, гориво дизел, при начална тръжна цена: 6750.00 лв. / шест хиляди седемстотин и петдесет лева/

 

3.      МПС: товарно ремарке и полуремарке марка MEUSBURGER, рег.№ E3804EA, рама №W09PS3002X0M49492, година на производство 1999г., при начална тръжна цена : 4500,00лв. /четири хиляди и петстотин  лева/

 

4.      МПС: товарен автомобил марка MAN, рег.№ E6661BM, рама №WMAH05ZZZ1M317331, двигател № 5359608011B211, година на производство 2001г.,мощност 301kw, при начална тръжна цена : 9000,00лв. / девет хиляди лева/

 

5.      МПС: товарен автомобил марка MERCEDES, рег.№ E1927KP, рама № WDB9440321K776479., година на

производство 2002г., мощност 315kw, при начална тръжна цена : 12 750,00лв. / дванадесет  хиляди седемстотин и петдесет лева /

 

        Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 20.11.2017 г. до 24.11.2017 г. от 8:00 ч. до  17:00 ч., на адрес: гр. Гоце Делчев, Промишлена зона.

 

        Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, всеки присъствен ден от 20.11.2017 г. до 24.11.2017 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. , както и по пощата .

       Разглеждането на предложенията ще се извърши на 29.11.2017 г. от 10.30 ч., в сградата на Териториална дирекция на НАП София, Офис Благоевград, ул. „Гьорче Петров” №2, ет.1, стая 107.

 

      Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, следва да постъпи по банков път до 24.11.2017 г. , в Уникредит Булбанк АД  -BIC: UNCR BGSF, IBAN BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, а доплащането на окончателната цена се извършва в ИНВЕСТБАНК АД , IBAN:  BG69IORT80483387372400, BIC IORTBGSF

 

       Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, Офис  Благоевград и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

     За контакти:телефон 073/867903