Tоварен автомобил Ивеко Турбо Дейли 35.10, рег.№СН 1481 КК

№С170020-111-0002469/14.11.2017


Описание


Начин на продажба
Явен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Товарен автомобил
Описание
Добро техническо състояние.
Местонахождение
"Стал пласт" ООД
Място на оглед
"Стал пласт" ООД
Количество
1
Водещ на продажбата
Светлана Андонова
Телефон за контакт
044 610 227
Прикачени Файлове
Начална цена:
3595 лв.
Депозит:
719 лв.
Дати за оглед:
От: 07.12.2017  До: 12.12.2017
Часове за оглед:
10.00-15.00
Краен срок за внасяне на депозита:
12.12.2017
Дата на провеждане на търга:
14.12.2017

Съобщение за продажба


 

Изх.№ С170020-111-0002469/14.11.2017

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

Подписаният, СВЕТЛАНА АНДОНОВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр.Бургас Офис гр.Сливен, съобщавам, че по изпълнително дело № 2013000053/2013 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с явно наддаване, по реда на чл. 247 - чл. 250 от ДОПК, в сградата на Териториална дирекция гр.Бургас Офис гр.Сливен, гр.Сливен  ул.„Ген. Столипин” №19, на 14.12.2017г., от 11:30 ч. на следните движими вещи:

 

1. T.A. Ситроен С15Д, рег.№СН 0052СА, рама- VF7VDVW0002VW4722; двигател – 10DXFT6026398 при начална тръжна цена от 870/осемстотин и седемдесет/лв.

 

2. T.A. Ивеко Турбо Дейли 35.10, рег.№СН 1481 КК, рама- ZCFC3580105214576; двигател – 81404313277402 при начална тръжна цена от 3595/три хиляди петстотин деветдесет и пет/лв.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 07.12.2017г. до 12.12.2017г., от 10:00ч. до 15:00ч. в двора на „Стал пласт” ООД след предварителна уговорка с публичен изпълнител и по документи в Офис Сливен, ул. „Ген.Столипин” №19, стая 507.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 12.12.2017г. в ТБ “СИБАНК” АД – клон Бургас, BIC: BUIB BGSF и IBAN: BG31 BUIB 7899 3300 6500 03.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на Териториална дирекция гр. Бургас Офис гр.Сливен, гр.Сливен  ул.„Ген. Столипин” №19, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg