Моторно превозно средство - марка Щевролет модел Каптива

№C170022-111-0002599/30.11.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД София
Категория
Превозни средства
Описание
Рег.№СО9908АХ, дв.№Z20S1225263K, № рама KL1CD26RJ8B258268, година на първа регистрация-2008г., в добро външно състояние и в движение.
Местонахождение
с. Волуяк, ул. „Ломско шосе” № 269, София област
Място на оглед
с. Волуяк, ул. „Ломско шосе” № 269, София област
Количество
1
Водещ на продажбата
Калина Величкова
Телефон за контакт
02/9859 5359
Прикачени Файлове
Начална цена:
9000 лв.
Депозит:
1800 лв.
Дати за оглед:
От: 04.01.2018  До: 10.01.2018
Часове за оглед:
10.00-16.30
Срок за подаване на предложения:
От: 04.01.2018  До: 10.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
10.01.2018
Дата на провеждане на търга:
15.01.2018

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

                       Изх. № C170022-111-0002599/30.11.2017 г.

 

Подписаният Калина Иванова Величкова, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП София, съобщавам, че по изпълнително дело № 22150027405/2015 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2, на 15.01.2018 г., от 13.30 ч. на следните движими вещи:

 

а/ моторно превозно средство - марка Шевролет, модел Каптива, рег.№СО9908АХ, дв.№ Z20S1225263K, № рама KL1CD26RJ8B258268, година на първа регистрация – 2008 г., в  добро външно състояние и в движение при първоначална цена 9 000,00 лева /девет хиляди лева и 00 ст./.

 

Огледът на движимите вещи ще се извършва всеки присъствен ден от 04.01.2018 г. до 10.01.2018 г., от 10.00 ч. до 16.30 ч., на адрес: село Волуяк, ул. „Ломско шосе” №269, София област – по местонахождение на движимата вещ.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция  на НАП  София, ул. „Триадица” № 2, ет.6, стая 9  всеки присъствен ден от 04.01.2018 г. до 10.01.2018 г., от 9.00 ч. до 17.30 ч. , както и по пощата с пощенско клеймо до 10.01.2018 г. включително.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 15.01.2018 г. от 13.30 ч., в сградата на Териториалната дирекция на НАП  гр.София , ул. „Триадица” № 2, ет.6   Търгова зала.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и трябва да е постъпил до 10.01.2018 г. /включително/, в ТБ “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД - IBAN: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13, BIC: UNCR BGSF.

 

Доплащането на окончателната цена на вещите от обявения за купувач участник в търга се извършва по безкасов начин в ТБ „СИ БАНК” АД - IBAN: BG 28 BUIB 9888 3322 9433 00, BIC: BUIB BG SF.

 

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП София, ул. „Триадица” № 2  и  на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  

 

За контакти: телефон 02 / 9859 5359