ГАРАЖ в гр. Стара Загора, площ 17.12 кв.м

№С170024-111-0002631/06.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Стара Загора
Категория
Недвижими имоти
Описание
ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332.1.26. САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ СЕ НАМИРА В СГРАДА № 1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ: ГАРАЖ В СГРАДА. БРОЙ НИВА НА ОБЕКТА: 1.
Местонахождение
гр. Стара Загора, ул. Орфей №2
Място на оглед
гр. Стара Загора, ул. Орфей №2
Водещ на продажбата
Цветалин Панчугов
Телефон за контакт
042/ 692 466
Прикачени Файлове
Начална цена:
5100 лв.
Депозит:
1020 лв.
Дати за оглед:
От: 12.12.2017  До: 18.12.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 12.12.2017  До: 18.12.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
18.12.2017
Дата на провеждане на търга:
22.12.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх.№ С170024-111-0002631/06.12.2017г.

 

Подписаният ЦВЕТАЛИН ПАНЧУГОВ, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора, съобщавам, че по изпълнително дело № 24130000926/2013г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1, на 22.12.2017г., от 10.00ч. на недвижими имоти:

 

Група № 1: Недвижими имоти: гараж, КИД 68850.502.332.1.29, . ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332.1.29, СЪГЛАСНО КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА С ДАННИ ОТ КРНИ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА. АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: ГР. СТАРА ЗАГОРА, П.К. 6000, УЛ. ОРФЕЙ № 2, ЕТ. 0, ГАРАЖ 10. САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКС СЕ НАМИРА В СГРАДА № 1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ: ГАРАЖ В СГРАДА. БРОЙ НИВА НА ОБЕКТА: 1. ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТА ПЛОЩ: 17.92 КВ. М. ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ; площ 17.92кв.м, находящ се в гр. СТАРА ЗАГОРА, община СТАРА ЗАГОРА, област СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ОРФЕЙ № 2

При първоначална цена 5 234.45 лв.

 

Група № 2: Недвижими имоти: гараж, КИД 68850.502.332.1.32, ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332.1.32. АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: ГР. СТАРА ЗАГОРА, П.К. 6000, УЛ. ОРФЕЙ № 2, ЕТ. 0, ГАРАЖ 13. САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ СЕ НАМИРА В СГРАДА № 1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ: ГАРАЖ В СГРАДА. БРОЙ НИВА НА ОБЕКТА: 1. ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТА ПЛОЩ: 19.80 КВ. М. ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ; площ 19.8кв.м, находящ се в гр. СТАРА ЗАГОРА, община СТАРА ЗАГОРА, област СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ОРФЕЙ № 2

При първоначална цена 5 783.60 лв.

 

Група № 3: Недвижими имоти: гараж, КИД 68850.502.332.1.27, ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332.1.27. АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: ГР. СТАРА ЗАГОРА, П.К. 6000, УЛ. ОРФЕЙ № 2, ЕТ. 0, ГАРАЖ Г.8. САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ СЕ НАМИРА В СГРАДА № 1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ: ГАРАЖ В СГРАДА. БРОЙ НИВА НА ОБЕКТА: 1. ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТА ПЛОЩ: 17.12 КВ. М., площ 17.12кв.м, находящ се в гр. СТАРА ЗАГОРА, община СТАРА ЗАГОРА, област СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ОРФЕЙ № 2

При първоначална цена 5 100.00 лв.

 

Група № 4: Недвижими имоти: гараж, КИД 68850.502.332.1.26, ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332.1.26. АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: ГР. СТАРА ЗАГОРА, П.К. 6000, УЛ. ОРФЕЙ № 2, ЕТ. 0, ГАРАЖ Г.7. САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ СЕ НАМИРА В СГРАДА № 1, РАЗПОЛОЖЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68850.502.332. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ: ГАРАЖ В СГРАДА. БРОЙ НИВА НА ОБЕКТА: 1. ПОСОЧЕНА В ДОКУМЕНТА ПЛОЩ: 17.12 КВ. М., площ 17.12кв.м, находящ се в гр. СТАРА ЗАГОРА, община СТАРА ЗАГОРА, област СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ОРФЕЙ № 2

При първоначална цена 5 100.00 лв.

 

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 12.12.2017г. до 18.12.2017г., от 10.00ч. до 16.00ч., на адрес: гр. Стара Загора, ул. Орфей №2-4.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция Пловдив, офис гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1 всеки присъствен ден от 12.12.2017г. до 18.12.2017г., от 9.30ч. до 16.30ч.

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 22.12.2017г. от 10.00ч., в сградата на Териториална дирекция Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора, ул. „Кенали” №1.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 18.12.2017г., в ТБ „Инвестбанк” АД, IBAN: BG 24 IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg  Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон - /042/692 466