Земеделска и горска техника

№С170005-111-0002626/05.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Земеделска и горска техника: машина за земни работи марка мини багер - BOBCAT, модел 322, рег.№ BH 03285, рама № 517811310, двигател № 95С35, цвят БЯЛ.
Местонахождение
Област Видин, общ. Видин ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА
Място на оглед
Област Видин, общ. Видин ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА
Количество
1
Водещ на продажбата
Игнат Пенов
Телефон за контакт
094 690 489 и 094/690 474
Прикачени Файлове
Начална цена:
6350 лв.
Депозит:
1270 лв.
Дати за оглед:
От: 22.01.2018  До: 26.01.2018
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 15.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 22.01.2018  До: 26.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
26.01.2018
Дата на провеждане на търга:
31.01.2018

Съобщение за продажба


Изх.№ С170005-111-0002626/05.12.2017 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаният Игнат Неофитов Пенов, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Велико Търново, офис Видин, съобщавам, че по изпълнително дело № 5110001548/2011 г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254, във връзка с чл.250, ал.2 от ДОПК, в сградата на ТД Велико Търново, Офис гр. Видин, ул. Шести септември № 12, на 31.01.2018 г., от 11,00 ч. на следните движими вещи: 1. МПС: лек автомобил марка RENAULT, модел TRAFIC, рег.№ BH7740BP, рама № VF1T2WF0513422629, двигател № J8S706F957560, година на производство 1995г., мощност 47kw . при първоначална - цена 950. 00 / деветстотин и петдесет лева / лв. 2. МПС: лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел GOLF, рег.№ BH3868BB, рама № WVWZZZ1GZLB091474, двигател № PN219253, година на производство 1990г., мощност 55kw . при първоначална - цена 500.00 / петстотин лева / лв. 3. МПС: товарен автомобил марка VOLKSWAGEN, модел TRANSPORTER, рег.№ BH8021BC, рама № WV1ZZZ70Z1H133406, двигател № ABL252027, година на производство 2001г., мощност 50kw . при първоначална - цена 2 640.00 / две хиляди шестстотин и четиридесет лева / лв. 4. МПС: товарен автомобил марка IVECO, модел 35.10, рег.№ BH6224BA, рама № ZCFC3570002955085, двигател № 1269078, година на производство 1991г., мощност 88kw . при първоначална – цена 2 300.00 / две хиляди и триста лева / лв. 5. Земеделска и горска техника: машина за земни работи марка мини багер - BOBCAT, модел 322, рег.№ BH 03285, рама № 517811310, двигател № 95С35, цвят БЯЛ. при първоначална - цена 6 350.00 /шест хиляди триста и петдесет лева / лв. Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г., от 10.00 ч. до 15.00 ч. на адреси: Област Видин, общ. Видин ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА. Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД Велико Търново, Офис гр. Видин всеки присъствен ден от 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г., от 9.00 ч. до 17.00 ч. Разглеждането на предложенията ще се извърши на 31.01.2018 г. от 11,00 ч. в сградата на ТД Велико Търново Офис гр. Видин, ул. Шести септември № 12. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 26.01.2018 г. в ТБ “Инвестбанк”, клон Велико Търново, IBAN BG56 IORT 8043 3300 2500 01, BIC код: IORT BGSF. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД Велико Търново Офис гр. Видин и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg За контакти: телефон 094 690 489 и 094/690 474. Мейл: i.penov@ro05.nra.bg ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ...................................................................... (Игнат Пенов) Дата 05.12.2017 Гр. Видин