товарно полуремарке марка POLUREMARKE, модел ПР 32 С, рег.№Y 0569EE

№С 170028-111-0002625/05.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Бургас
Категория
Други
Описание
год. на произв.1993
Местонахождение
с. Жельо войвода, обл. Сливен, база на "ЗС Тритон" ЕООД
Място на оглед
с. Жельо войвода, обл. Сливен, база на "ЗС Тритон" ЕООД
Количество
1
Водещ на продажбата
Мария Петрова
Телефон за контакт
046 682 146, Ел. адрес: m.petrova@ro28.nra.bg
Прикачени Файлове
Начална цена:
4500 лв.
Депозит:
900 лв.
Дати за оглед:
От: 08.01.2018  До: 12.01.2018
Часове за оглед:
10.00-16.00
Срок за подаване на предложения:
От: 08.01.2018  До: 12.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
12.01.2018
Дата на провеждане на търга:
18.01.2018

Съобщение за продажба


 

Изх. № С 170028-111-0002625/05.12.2017

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

 

           Подписаният МАРИЯ ПЕТРОВА, публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП Бургас, ИРМ Ямбол, съобщавам, че по изпълнително дело № 755/2010г. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД Бургас, офис Ямбол, ул. „Джон Атанасов” № 6, ет. 3 (търгова зала), на 18.01.2018г., от 11.30ч. на следните движими вещи:

 

1.специализирана машина марка IVECO, рег.№ Y4407AM,

при първоначална цена 25000.00лв.,

2.лек автомобил марка FORD, модел ТРАНЗИТ, рег.№ Y1154AA,

при първоначална цена 1700.00лв.,

3.товарен автомобил марка ZIL, модел 495716, рег.№ Y3872AB,

при първоначална цена 3200.00лв.,

4.товарен автомобил марка ZIL, модел 555, рег.№ Y7108A,

при първоначална цена 1500.00лв., 

5.товарно полуремарке марка POLUREMARKE, модел 32 С, рег.№Y0569EE,

при първоначална цена 4500.00лв.,

6.товарен автомобил марка FORD, модел ТРАНЗИТ 2.5 Д, рег.№ Y2554AK,

при първоначална цена 2100.00лв.,

7.товарен автомобил марка IVECO, модел ЛД 440 Е 47, рег.№ Y1560AM,

при първоначална цена 11500.00лв.,

8.лек автомобил марка VAZ, модел 2104, рег.№ Y1439BB,

при първоначална цена 1200.00лв.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 08.01.2018г. до 12.01.2018г., от 10.00 ч. до 16.00ч., на адрес: на адрес: с. Жельо войвода, обл. Сливен, база на  „ЗС – ТРИТОН” ЕООД.

 

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция на НАП, офис Ямбол, ул.  „Търговска” № 2, ет.3, ст.1 всеки присъствен ден от 08.01.2018г. до 12.01.2018г., от 9.00ч.  до 17.30ч., както и по пощата.

 

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 18.01.2018г. от 11.30ч., в сградата на  НАП, офис Ямбол, ул. „Джон Атанасов” № 6, ет.3.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 12.01.2018г., в ТБ “СИБАНК” – клон Бургас;  BIC: BUIBBGSF и  IBAN: BG31BUIB78993300650003

            

            

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, ИРМ Ямбол, ул. „Дж. Атанасов” №6, ет.3  и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 046/682 146

Ел. адрес: m.petrova@ro28.nra.bg