АПАРТАМЕНТ - МЕЗОНЕТ в к.к. Пампорово

№C170016-111-0002618/04.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Пловдив
Категория
Апартамент
Описание
с обща застроена площ от 39.50 кв. м., състоящ се от: първо ниво с идентификатор № 67653.1.19.1.95 с площ 28.60 кв. м. и второ ниво с идентификатор № 67653.1.19.1.106 с площ 12.200 кв. м.
Местонахождение
гр. Смолян, местност Караманджа, комплекс Мурсалица
Място на оглед
гр. Смолян, местност Караманджа, комплекс Мурсалица
Водещ на продажбата
Ирина Бубарова
Телефон за контакт
032/ 935 126
Прикачени Файлове
Начална цена:
24000 лв.
Депозит:
4800 лв.
Дати за оглед:
От: 14.12.2017  До: 20.12.2017
Срок за подаване на предложения:
От: 14.12.2017  До: 20.12.2017
Краен срок за внасяне на депозита:
20.12.2017
Дата на провеждане на търга:
28.12.2017

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Изх. № C170016-111-0002618/04.12.2017

 

Подписаният Ирина Бубарова, публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив, Офис гр. Пловдив, съобщавам, че по изпълнително дело № 160004744/2016 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Пловдив Офис гр. Пловдив, бул. „Скопие” № 106, на 28.12.2017 г., от 11.30 ч. на следните недвижими имоти:

 

ГРУПА 1         Самостоятелен обект, представляващ апартамент - мезонет № 78, с обща застроена площ от 39.50 кв. м., състоящ се от: първо ниво с идентификатор № 67653.1.19.1.95 с площ 28.60 кв. м. и второ ниво с идентификатор № 67653.1.19.1.106 с площ 12.200 кв. м.

При първоначална цена 24 000.00 лв.

 

ГРУПА 2         Самостоятелен обект ,представляващ апартамент - мезонет № 79, с обща застроена площ от 40.80 кв. м., състоящ се от: първо ниво с идентификатор № 67653.1.19.1.96 с площ 28.60 кв. м. и второ с идентификатор № 67653.1.19.1.107 с площ 12.200 кв. м.

При първоначална цена 24 000.00 лв.

 

Недвижимите имоти два броя апартаменти,тип "мезонет" с отделен идентификатор на всяко ниво се намират в гр. Смолян, местност „Караманджа“, комплекс „Мурсалица“, община Смолян.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 14.12.2017 г. до 20.12.2017 г., от 10.00 ч. до 16.00 ч., по местонахождение на имота.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив Офис гр. Пловдив, бул. „Скопие” № 106 всеки присъствен ден от 14.12.2017 г. до 20.12.2017 г., от 09.00ч. до 17.30 ч.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 20.12.2017 г., в ИНВЕСТБАНК АД, ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД, IBAN: BG 24IORT 7375 3360 0000 01, BIC: IORT BGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Пловдив Офис гр. Пловдив и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (Раздел продажби, Как да купя).

 

За контакти: телефон 032/935-126

Ел. адрес: i.bubarova@ro16.nra.bg