Земеделска и горска техника

№С170011-111-0002708/18.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
ТД Велико Търново
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Земеделска и горска техника: колесен трактор марка TK, модел 80, рег.№ OB2031EA,рама № 14709, двигател № 697994, цвят лимонено жълт, година на производство 1991г.
Местонахождение
с. Врабево, ЗК „Зора“, област Ловеч
Място на оглед
с. Врабево, ЗК „Зора“, област Ловеч
Количество
1
Водещ на продажбата
Ивайло Масарлов
Телефон за контакт
068/685 173
Прикачени Файлове
Начална цена:
3500 лв.
Депозит:
700 лв.
Дати за оглед:
От: 29.01.2018  До: 02.02.2018
Часове за оглед:
от 10.00 ч. до 16.30 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 29.01.2018  До: 02.02.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
02.02.2018
Дата на провеждане на търга:
08.02.2018

Промяна в съобщението за продажба


Изх.№. С180011-168-0000004/23.01.2018г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНА ОТМЯНА НА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаният, Ивайло Радославов Масарлов, на длъжност главен публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Велико Търново, Офис гр. Ловеч, Съобщавам, че: по изпълнително дело № 11100000719/2010 г. Насрочена продажба чрез търг с тайно наддаване, обявена със Съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване № С170011-111-0002708/18.12.2017 г. за 08.02.2018 г. от 14:00 часа по отношение на група 1, колесен трактор ТК, модел 80 с рег.№ ОВ 2031 ЕА и група 2, колесет трактор ТК, модел 82 с рег.№ ОВ 2028 ЕА се отменя. Всички останали условия и правила за провеждане на търга се запазват. За контакти: телефон (068) 685 173 И-мейл адрес i.masarlov@ro11.nra.bg ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………… /Ивайло Масарлов/

Съобщение за продажба


С170011-111-0002708/18.12.2017г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ Подписаният Ивайло Радославов Масарлов, публичен изпълнител при ТД на НАП Велико Търново, офис Ловеч съобщавам, че по изпълнително дело № 11100000719/2010г. ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл.251 - чл.254 от ДОПК, на адрес, гр. Ловеч, ул.“Търговска“ № 43, ет.8, стая № 803 на 08.02.2018 г., от 14.00 ч. за следните вещи/недвижим имот: Група 1: Земеделска и горска техника: колесен трактор марка TK, модел 80, рег.№ OB2031EA, рама № 14709, двигател № 697994, цвят лимонено жълт, година на производство 1991г. При първоначална цена на групата: 3 500,00 лв. /три хиляди и петстотин лева, 0 ст./, Група 2: Земеделска и горска техника: колесен трактор марка TK, модел 82, рег.№ OB2028EA, рама № 1700, двигател № 707847, цвят лимонено жълт, година на производство 1991г. При първоначална цена на групата: 4 500,00 лв. /четири хиляди и петстотин лева, 0 ст./, Група 3: МПС: товарен автомобил марка GAZ, модел 53 4 Ц 6, рег.№ OB2991AH, рама № 24479, година на производство 1976г. При първоначална цена на групата: 1 000,00 лв. /хиляда лева, 0 ст./, Група 4: МПС: товарен автомобил марка FIAT, модел DUKATO, рег.№ OB1835AP, рама № ZFA28000000813945, двигател № 14910000844281, година на производство 1990г. При първоначална цена на групата: 900,00 лв. /деветстотин лева, 0 ст./, Група 5: МПС: товарен автомобил марка GAZ, модел 53, рег.№ OB2995AH, рама № 60854, двигател № 160640, година на производство 1988г. При първоначална цена на групата: 1 200,00 лв. /хиляда и двеста лева, 0 ст./, Група 6: МПС: товарен автомобил марка SKODA, модел 706 PT, рег.№ OB3685TB, рама № 439, двигател № 946, година на производство 1965г. При първоначална цена на групата: 3900лв. /три хиляда и деветстотин лева, 0 ст./. Огледът на движимите вещи ще се извършва всеки присъствен ден от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г., от 10.00 ч. до 16.30 ч., на адреса по местонахождение на движимите вещи: с. Врабево, ЗК „Зора“, област Ловеч. Предложенията за участие в търга се подават на адрес: ТД на НАП Велико Търново, Офис Ловеч, ул.»Търговска» № 43, ет.6 всеки присъствен ден от 29.01.2018 г. до 02.02.2018 г., от 10.00 ч. до 16.30 ч. Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 02.02.2018 г. /включително/, по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01, BIC: IORTBGSF в ТБ “Инвестбанк“ АД клон Велико Търново. Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Велико Търново, Офис Ловеч и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg За контакти: телефон: 068/685 173 Eл.адрес: i.masarlov@ro11.nra.bg ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:.......................................................... (Ивайло Масарлов )