Оверлог ЖУКИ

№С170018-111-0002716/19.12.2017 г.


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Русе
Категория
Машини и съоръжения
Описание
МО-3316Т, кл. FF6-40H
Местонахождение
гр. Русе, ул. „Николаевска” № 73
Място на оглед
гр. Русе, ул. „Николаевска” № 73
Количество
1
Водещ на продажбата
Димитър Николаев Димитров
Телефон за контакт
082-808-384
Прикачени Файлове
Начална цена:
140 лв.
Депозит:
28 лв.
Дати за оглед:
От: 05.02.2018  До: 09.02.2018
Срок за подаване на предложения:
От: 05.02.2018  До: 09.02.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
09.02.2018
Дата на провеждане на търга:
16.02.2018

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

Изх.№  С170018-111-0002716/19.12.2017 г.

 

 

Подписаният Димитър Николаев Димитров, публичен изпълнител при Териториална дирекция, гр. Варна, Дирекция „Събиране”, отдел „Публични вземания”, сектор ОСПВ-Русе, съобщавам, че по изпълнително дело № 18120001673/2012 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Русе Офис гр. Русе, 7000 Русе, ул. Майор Атанас Узунов № 19, на 16.02.2018 г., от 14.30 ч. на следните движими вещи находящи се гр. Русе, ул. „Николаевска” № 73:

1. Движими вещи: Шевна машина „Жуки", фабричен № DDL 8500 4D00 F04783, 1

брой/броя, първоначална цена 90,00 лв.; 2. Движими вещи: Шевна машина „Жуки", фабричен № DDL 8500 4D01 L05898, 1 брой/броя, първоначална цена 92.50 лв.; 3. Движими вещи: Шевна машина „Жуки", фабричен № DDL 8500 4D01 L05895, 1 брой/броя, първоначална цена 110,00 лв.; 4. Движими вещи: Шевна машина „Жуки", фабричен № DDL 8500 4D00 E02864, 1

брой/броя първоначална цена 107,50 лв.; 5. Движими вещи: Гладачна маса SOSTAR с парогенератор, 1 брой/броя първоначална цена 600,00 лв.; 6. Движими вещи: Шевна машина „Жуки", фабричен № DDL 8500 4D00 B02920, 1 брой/броя, първоначална цена 110,00 лв.; 7. Движими вещи: Оверлог „Жуки", фабричен № М0-3316Т кл. FF6-40H, 1 брой/броя

първоначална цена 140,00 лв.; 8. Движими вещи: Шевна машина „Жуки", фабричен № DDL 8500 DDTJ0585, 1 брой/броя, първоначална цена 110,00 лв.

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 05.02.2018 г. до 09.02.2018 г., по местонахождението им в гр. Русе,  ул. „Николаевска” № 73.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на ТД – Варна, Офис гр. Русе, 7002 Русе, ул. Майор Ат.Узунов № 19, ет. 2, всеки присъствен ден от 05.02.2018 г. до 09.02.2018 г., от 09.30 ч. до 17.30  ч..

Разглеждането на предложенията ще се извърши на 16.02.2018 г.  от 14.30  ч., в сградата на ТД – Варна, Офис гр. Русе, 7002 Русе, ул. Майор Атанас Узунов № 19.

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 09.02.2018 г. /ден, месец, година/, в ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД, клон “ВАРНА”, IBAN BG39 IORT 7377 3300 3650 03 BIC IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП Варна, Офис гр. Русе и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg 

За контакти: телефон 082-808-384