Мотокар Д 35.33S

№С170027-111-0002748/29.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Шумен
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Товароподемност 3500; височина на повдигане – 3300; двигател дизелов, BAMO D3900K, 4-цилиндров.
Местонахождение
с.Хан Крум, пром.зона
Място на оглед
с.Хан Крум, пром.зона
Количество
1
Водещ на продажбата
Светла Михалева Златкова
Телефон за контакт
054/856262
Прикачени Файлове
Начална цена:
6750 лв.
Депозит:
1350 лв.
Дати за оглед:
От: 22.01.2018  До: 26.01.2018
Часове за оглед:
от 9.00ч. до 16.00 ч.
Срок за подаване на предложения:
От: 22.01.2018  До: 26.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
26.01.2018
Дата на провеждане на търга:
31.01.2018

Съобщение за продажба


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

ИЗХ. № С170027-111-0002748/29.12.2017

 

Подписаният Светла Михалева Златкова, гл.публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Шумен, съобщавам, че по изпълнително дело № 27140001388/2014 по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл. 251 - чл. 254 от ДОПК, в сградата на ТД - гр. Варна Офис гр.Шумен, гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 2, на  31.01.2018г., от 11.00 ч. на следните движими вещи:

1.Електрокар  с батерия - цвят червен. Година на доставка 2002г.

Първоначална цена 2250.00 лева /две хиляди двеста и петдесет лева/

2.Електрокар – цвят жълт. Година на доставка 2002г.

Първоначална цена –675.00 лева /шестстотин седемдесет и пет лева./

3.Мотокар Д 35.33S.Година на доставка 2005, фамилия „Димекс Алегро

Маестозо“, фабр. № 62167 D 35.33S. Товароподемност 3500; височина на повдигане – 3300; двигател дизелов, BAMO D3900K, 4-цилиндров

Първоначална цена –6750.00 лева /шест  хиляди  седемстотин и петдесет лева/

4. Мотокар Д 35.33S.Година на доставка 2005, фамилия „Димекс Алегро

Маестозо“, фабр. № 63185 D 35.33S.  Товароподемност 3500; височина на повдигане – 3300; двигател дизелов, BAMO D3900K, 4-цилиндров

Първоначална цена –6900.00 лева /шест  хиляди  и деветстотин лева/

5. Лек автомобил марка РЕНО, модел КАНГО,тип комби  рег.№ Н 9676 АК, рама VF1KC0JCF29148766;  двигател F8QP632C377429;  година на производство 2003, мощност 47 kw.,.

Първоначална цена –2250.00 /  две хиляди двеста и петдесет лева/

6. Лек автомобил марка ОПЕЛ,модел АСТРА, рег. № Н 2782 ВА, рама № W0L000056P5135101; двигател   17DR14440124, година на производство 1993; мощност 44 kw; дизел, не е в движение.

Първоначална цена –375.00лева /  триста седемдесет и пет лева  /

7. Лек автомобил марка РЕНО, модел МЕГАН СЦЕНИК, комби РЕГ.№ Н 9889 АК,рама  VF1JA110528401502 двигател K4MA700D754928 , година на производство 2003; мощност 79 kw;

Първоначална цена –2250.00 лева /  две хиляди двеста и петдесет лева/

8.. Машина комплексна  - Триблок ( плакнене, пълнене и затапване на бутилки  ) Евростар – година на доставка 2005, фабричен номер 960382,

Първоначална цена-53925.00 лева /петдесет и три хиляди  деветстотин двадесет и пет лева /;

9..Пастьоризатор/платен апарат/ , година на доставка 2007г.

Първоначална цена  4050.00 лева /четири  хиляди и петдесет лева/;

10.Спектометър Шимадзу UV –VIS mini- 1240 – за лабораторни измервания на виното; сериен номер А 109344; година на доставка 2007г.

Първоначална цена 900.00лева /деветстотин  лева /;

 

11.Автоматичен дестилатор екстрактор  DE 2000г. – оборудване , Лаборатории Дюжарден, година на доставка 2007г.

Първоначална цена 1050.00 лева /хиляда и петдесет  лева/;

12.Етикираща машина Selt – Adhevise automatic labeller  модел 84/DR2-12-4XPSP. Година на доставка 2007 год. Фабричен номер В 5357.

 Първоначална цена 79050.00 лева /седемдесет и девет хиляди и петдесет лева/

13.Бутална помпа „Манзини“ , Модел SM 320 сериен номер , 009070

Първоначална цена –4275.00лева /четири хиляди  двеста  седемдесет и пет лева /

14.Гроздомелачка Ронкачка - Мелачка  Марка Вucher Vaslin  Модел  Delta E2 +  F2; сериен номер 20340375/12180

Първоначална цена –6825.00лева / шест хиляди осемстотин двадесет и пет лева /

15. Разходомери – дебитомери:

Разходомер – дебитомер VA1304B(DN50) – № 408253; за вино; година на доставка 2010

 Разходомер – дебитомер VA1304B(DN50) – № 405345; за вино; година на доставка 2010

Разходомер – дебитомер VA1304B(DN50) – № 405347; за вино; година на доставка 2010

Първоначална цена –2250.00 лева / две хиляди двеста и петдесет лева /

16.Разходомер ВАН – отчита разхода на високоалкохолни напитки ; година на доставка 2010., фабричен номер 140521

Първоначална цена – 1875.00 лева /хиляда осемстотин седемдесет и пет лева/

17.Апаратура разходомери - - интегрирано комуникационно устройство за наблюдение и контрол към Митница. Година на доставка – 2011.

 Първоначална цена– 4350.00 лева / четири хиляди триста и петдесет лева/

18.Автоматичен формоващ инструмент за капачки GAI 4264DT; СЕРИЕН НОМЕР   ZP 5630

Първоначална цена –975.00 лева / деветстотин седемдесет и пет лева/

19.Машина за самозалепващи етикети – година на производство 2007

 Първоначална цена– 11025.00 лева /единадесет  хиляди двадесет и пет  лева/

20.Парен котел – година на монтаж 2005г.

Първоначална цена –9375.00 /девет хиляди триста седемдесет и пет лева /

21.Парова инсталация -  година на монтаж 2005г.

Първоначална цена–7500.00 лева /седем хиляди и петстотин лева/

22. Сепаратор - Състои се от основна част, табло за управление, предсепараторен блок, инвентарен № 115 от  Приложение 1, година на производство 1993г., 1 брой/броя

Първоначална цена– 57000.00 лева /петдесет и седем хиляди лева/

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден  от 22.01.2018 г. до 26.01.2018 г., от 9.00ч. до 16.00 ч., по местонахождение на вещите на адрес:

С.Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен -промишлена зона,

Гр.Велики Преслав,  община Велики Преслав, област Шумен  – кв. промишлена зона

след предварително свързване с публичен изпълнител Св.Златкова- телефон 054 856 262.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Варна Офис гр. Шумен, гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 2 всеки присъствен ден от 22.01.2018 г.  до 26.01.2018 г., от. 9.00ч. до 17.00 ч.,

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 26.01.2018г. /ден, месец, година/, в ТБ “ИНВЕСТБАНК“ IBAN: BG39 IORT 73773300365003 BIC: IORTBGSF, КЛОН Варна.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Варна Офис гр. Шумен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

 

За контакти: телефон 054/856262

 eл.адрес: s.zlatkova@ro27.nra.bg