Лентов шлайф

№С170021-111-0002731/21.12.2017


Описание


Начин на продажба
Таен търг
ТД на НАП
Офис Смолян
Категория
Машини и съоръжения
Описание
Състояние – нестандартно оборудване, действащ, в много добро функционално и техническо състояние.
Местонахождение
гр. Смолян, ул. Петър Берон №2
Място на оглед
гр. Смолян, ул. Петър Берон № 2
Водещ на продажбата
Петя Пачеджиева
Телефон за контакт
0301/ 60 216; 0883 299 123
Прикачени Файлове
Начална цена:
1444 лв.
Депозит:
288.8 лв.
Дати за оглед:
От: 15.01.2018  До: 23.01.2018
Срок за подаване на предложения:
От: 15.01.2018  До: 23.01.2018
Краен срок за внасяне на депозита:
23.01.2018
Дата на провеждане на търга:
30.01.2018

Съобщение за продажба


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

№ С170021-111-0002731/21.12.2017г.

 

Подписаната Петя Пачеджиева, ст. публичен изпълнител при Териториална дирекция гр. Пловдив Офис гр. Смолян, съобщавам, че по изпълнително дело № 21120000514/2012год. по описа на същата дирекция ще се проведе търг с тайно наддаване, по реда на чл.251-чл.254 от ДОПК, на адрес гр. Смолян, бул. „България” №12, на 30.01.2018год, от 14.00ч. за следните движими вещи:

 

ВЕЩ №1 –  МПС, Товарен автомобил- марка FIAT, модел DUKATO, рег.№ CM1645AM, рама № ZFA23000005847230, двигател № 81404322002985833, година на производство 2000г, тип на двигателя-дизел.

Първоначална цена: 6920лв. /шест хиляди деветстотин и двадесет лева/.

ВЕЩ №2Абрихт 400, бр. 1/един/, тип АУ 400, фабр. № 1991, година на производство-1975г, производител: Завод за дървообработващи машини Якоруда; 

Първоначална цена: 1888лв.  /хиляда осемстотин осемдесет и осем лева/

ВЕЩ №3 – Фреза ФР-100, бр. 1/един/, тип ФЗ 100, година на въвеждане – 1994г, състояние – действаща, с усилена предавка /с трапецовидни ремъци/;

Първоначална цена: 2120лв.  /две хиляди сто и двадесет лева/

ВЕЩ №4 – Чeтиристранно обработваща машина TOS, бр. 1/един/, тип FTC 50, фабр. № 850265, производител: Чехословакия, плот 500 мм, максимална обработваща дебелина на материала – 200мм;

Първоначална цена: 7066лв.  /седем хиляди шестдесет и шест лева/

ВЕЩ №5 – Компресор БК-50, бр. 1/един/, тип БК 50, състояние: без електродвигател.

Първоначална цена: 284лв.  /двеста осемдесет и четири лева/

ВЕЩ №6 – Комплект инструменти за дървена трислойна дограма EVRO-68;

Първоначална цена: 3496лв.  /три хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/

ВЕЩ №7 – Лентов шлайф, бр. 1/един/, състояние – нестандартно оборудване;

Първоначална цена: 1444лв.  /хиляда четиристотин четиридесет и четири лева/

ВЕЩ №8 – Бор апарат, бр. 1/един/, състояние – действащ, в много добро функционално и техническо състояние;

Първоначална цена: 712лв.  /седемстотин и дванадесет лева/

ВЕЩ №9 – Фреза ФР-101 с каретка, бр. 1/един/, тип ФР 101, фабр. № 6009, година на производство-1989г, производител: Завод за дървообработващи машини гр. Любимец, действаща, в добро функционално и техническо състояние;

Първоначална цена: 2744лв.  /две хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/

ВЕЩ №10 – Лепило-наносвачка VP-130, бр. 1/един/, ширина на валците – 1300мм, диаметър на валците – 200мм;

Първоначална цена: 888лв.  /осемстотин осемдесет и осем лева/

ВЕЩ №11 – Фрези инструменти - 10 бр. работни, вериги комплект – 12бр, приета обща годност Кг=0,65.

Първоначална цена: 1560лв.  /хиляда петстотин и шестдесет лева/

ВЕЩ №12 – Банцинг БУ 801, бр. 1/един/;

Първоначална цена: 1160лв.  /хиляда сто и шестдесет лева/

ВЕЩ №13 – Надлъжен циркуляр, бр. 1/един/, тип ЦУ 121, фабр. № 74, година на производство-1973г, производител: Държавен завод за резервни части Якоруда, работни обороти – 4200 об/мин, маса-580кг, състояние – действащ;

Първоначална цена: 1696лв.  /хиляда шестстотин деветдесет и шест лева/

ВЕЩ №14 – Двойно обрезен циркуляр DMGA-35, бр. 1/един/, състояние – работещ, в добро състояние;

Първоначална цена: 2800лв.  /две хиляди и осемстотин лева/

ВЕЩ №15 – Фреза ФР-100, бр. 1/един/, тип РР 081, фабр. № 1353, година на производство-1983г, производител: Завод за дървообработващи машини гр. Любимец;

Първоначална цена: 2744лв.  /две хиляди седемстотин четиридесет и четири лева/

ВЕЩ №16 – Верижен бор апарат HEFFNER KKF 15, бр. 1/един/, ход по хоризонтала – 200мм, ход по вертикала – 200мм, мощност – 1,5квт, състояние – действащ;

Първоначална цена: 1288лв.  /хиляда двеста осемдесет и осем лева/

 

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 15.01.2018год. до 23.01.2018год, от 10.00часа до 15.00часа, на адрес: обл. Смолян, гр. Смолян, ул. Петър Берон № 2.

Предложенията за участие в търга се подават в сградата на Териториална дирекция гр. Пловдив Офис гр. Смолян 4700, бул. „България” №12, ет.V, стая №34 всеки присъствен ден от 15.01.2018год. до 23.01.2018год, от 9.30часа до 17.00часа, както и по пощата (с пощенско клеймо до 23.01.2018г.).

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път до 23.01.2018год, по банкова сметка в ТБ “инвестбанк” ад, IBAN BG24IORT73753360000001, BIC:IORTBGSF.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП-Пловдив, ОФИС-Смолян и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg. Условията за провеждане на търга са на адрес: http://nraapp04.nra.bg/targove/pages/index/pid/142 (раздел Продажби, Как да купя).

 

 

За контакти: телефон (+359 0301) 60216

Eл. адрес: p.pachedzhieva@ro21.nra.bg